Kväkarteologi - ett föredrag. Del 6

Kväkarteologi är inget statiskt, utan rör sig mellan poler i olika spänningsfält. Detta sker på individuell nivå men speglas också på samfundsnivå. Rörelserna uppstår när vi som individer får nya upplevelser och vill förändra hur vi uttrycker oss om det…

Kväkarteologi - Ett föredrag. Del 5

Kväkarteologi är inget statiskt, utan rör sig mellan poler i olika spänningsfält. Detta sker på individuell nivå men speglas också på samfundsnivå. Rörelserna uppstår när vi som individer får nya upplevelser och vill förändra hur vi uttrycker oss om det…

Kväkarteologi - ett föredrag. Del 4

Kväkarteologi är inget statiskt, utan rör sig mellan poler i olika spänningsfält. Detta sker på individuell nivå men speglas också på samfundsnivå. Rörelserna uppstår när vi som individer får nya upplevelser och vill förändra hur vi uttrycker oss om det…

November- och decemberprogram för Kväkargården

Har du frågor? Vill du anmäla dig eller få en zoomlänk? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se Bibelsamtal Onsdag 2/11 kl. 18.00 – 19.30 på Zoom Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet…

Samfundspedagogens höstprogram 2022

I höst äger två retreater rum i samfundspedagogens regi, en på Zoom och en på Svartbäcken. Dessutom fortsätter de uppskattade introduktionsträffarna om kväkarna. För att anmäla dig, eller ställa frågor, kontakta Julia Ryberg: julia_ryberg@hotmail.com Vilka är kväkarna? Introduktionsträffar över Zoom…

Nytt nummer av Fredsbladet

Välkommen att läsa sommar/höst-numret av Fredsbladet, en e-tidning utgiven av samfundets fredskommitté. Det är krig i Europa! Den 24 februari anföll Ryssland ”broderlandet” Ukraina. Hur reagerade Sverige? Knappt tre månader senare beslutade regeringen och riksdagen att ansöka om medlemskap i kärnvapenalliansen Nato….

Låt inte biståndspengar bli vapen

Rösterna som önskar en minskning, eller omdirigering, av svenskt bistånd blir allt fler och tonen i debatten har höjts. I texten nedan kan du läsa hur Kväkarhjälpen bemöter en ledarskribent i Smålandsposten som talar för att det svenska biståndet helt…

Bli följeslagare i Palestina och Israel

Det svenska ekumeniska följeslagarprogrammet för Palestina och Israel (SEAPPI) söker nya observatörer. Sista dag för ansökan är 9 oktober. Läs mer här om du ansöker och blir följeslagare. Följeslagarprogrammet vill arbeta för fred och rättvisa genom en skyddande närvaro. Programmet lyder…