Pilgrimsvandring

Fredspilgrim Tanausú är nu på vandring från södra Sverige mot Vadstena och Stockholm. Han kom till Malmö den 25 september och övernattade hos Vänner i Malmö och Lund. Tanausú har gått i 16 månader, över 9000 kilometer, längs pilgrimsleder, till huvudstäder och genom många europeiska länder. Under dagarna i Malmö deltog han bl.a. på två interreligiösa möten i regi av Open Skåne.

Pilgrimforpeace heter han på instagram, där han dagligen lägger upp bilder och lägesrapporter. Tanausú är glad om man tar kontakt om man bor längs hans vandringsrutt, antingen för att träffas, gå en sträcka tillsammans med honom, eller erbjuda övernattning. För att få hans kontaktinformation, vänligen skriv till au@kvakare.se.

Vi planerar att hålla ett möte på Kväkargården när han anländer till Stockholm, och det blir om ungefär en månad men vi vet inte datum än. Vi kommer att informera om mötet när vi vet mer.

Fredspilgrimen Tanausú och Solveig-Karin Erdal