Program för april och maj på Kväkargården

Program för april och maj på Kväkargården

Bibelsamtal (på zoom)

Onsdag 5/4 kl. 18.00 – 19.30 även 19/4, 3/5,17/5, 31/5 och 14/6

Vi är en öppen grupp som samlas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet. Inga förkunskaper, alla välkomna! Ledare: Maria Langefors

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap

Måndag 17/4 kl. 18-19 på Kväkargården

Ledare: Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Samtal om tro (visst utrymme för deltagande på Zoom)

Lördag 22/4 kl. 10-13

Vår tro och hur vi vill formulera den är oftast inget som är statiskt utan påverkas av våra livserfarenheter och den tidsanda vi lever i. Tron kan innehålla rörelse och förändring. Vi reflekterar och samtalar kring trosfrågor med inspiration av kväkarhistorien. Ledare: Torbjörn Söderquist

Presentation av ny litteratur – grundbok, kväkarmetoder, Råd och frågor och citatsamling (även på Zoom)

Söndag 23/4 kl. 13-14.15

Under början av 2023 kommer flera viktiga kväkarpublikationer att finnas tillgängliga:

  • Geoffrey Durhams bok ”Being a Quaker” finns nu översatt till svenska av Eivor Briscoe. Den är tänkt att fungera som en grundbok med titeln ”Att vara kväkare”.
  • En bok om kväkarmetoder av Julia Ryberg.
  • Två häften, ”Råd och frågor” och ”Citatsamlingen”, kommer i nytryck.
    Annika Hultman Löfvendahl och Julia Ryberg kommer att leda presentationen

Möte för klarhet (på zoom) för dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete

Tisdag 25/4 kl. 19-20.30 , även 23/5

Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till att grunda oss själva och vårt arbete i ett stilla andligt centrum där det inre ljuset får verka. Det är en ömsesidig process genom vilken den enskilde får stöd och näring från gruppen och gruppen får del av insikter och nytt liv genom den enskilde.
Vårt initiativ vill öva och förfina metoden. Vi turas om att vara den person som är i centrum och som får gruppens hjälp. Ingen förkunskap krävs.
Ledare: Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist

Möte med staden– en vandringsretreat

Lördag 13/5 kl. 10-16

Med början vid Livsröset på Djurgården vandrar vi genom Stockholm. Vi iakttar pulsen, livet och tempot i staden och hur vi påverkas medan vi vandrar i tystnad. Vandringen beräknas till ca 6–7 kilometer. Den avslutas med lunch till självkostnadspris och tid för reflektion på Kväkargården
Ledare: Ulrika Mars och Torbjörn Söderquist

Meditativt måleri

Lördag 27/5 kl. 10-15

Vi målar i andaktsrummet och trädgården och inspireras av naturens vårliga stämning. Hur talar naturen till mig? Öppet för alla som vill utforska meditativt måleri. Inga förkunskaper krävs. Vi målar med akryl och akvarell. Ta med akvarellfärger och block om du har eget. Visst material finns på plats till självkostnadspris. Kostnad: 100-400:-
Marianne Lagercrantz är konstnär och bildterapeut med ett djupt intresse för andliga och existentiella frågor.

Andlig närvaro i klimatkrisens skugga

Söndag 28/5 kl. 13-14.15

Hur skapar vi meningsfulla andliga mötesplatser och välkomnande gemenskaper i en tid när framtiden är mer osäker än någonsin och de existentiella frågorna hopar sig?
Nicklas Adamsson från Vännernas samfund – kväkarna samtalar med Lena Bergström, pastor i Equmeniakyrkan och bjuder in alla intresserade att delta i samtalet.
Lena Bergström och Nicklas Adamsson är båda på olika sätt engagerade i tidens stora frågor som handlar om hur vi ska förhålla oss till de hot som livet på Jorden står inför.