Program på Kväkargården

Under hösten 2019 anordnas det en mängd spännande aktiviteter på Kvägargården i Stockholm.

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist,
telefon: 073-774 54 80 eller e-post: torbjorn@kvakare.se

Endagsretreater

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

En dag i andakt

Lördag 24 augusti, kl. 10 – 16

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter. 

Leds av Torbjörn Söderquist

Klimatkris, miljö och hållbarhet – var står jag, var står vi?

Lördag 21 september, kl. 10 – 16 

Hur tar jag som enskild människa till mig budskapet om de klimatförändringar vi ser allt tydligare tecken på? Vilket ansvar har jag som individ, vilket ansvar har samhället? Hur kan de svenska kväkarna agera för att bidra till långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?

I en experimentell retreat och med utgångspunkt från kväkartraditionen undersöker vi tillsammans möjliga vägar att gå mot en hållbar framtid.

Leds av Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist

Gud är tystnad

Lördag 26 oktober, kl. 10 – 16

Tystnaden är grundläggande för vår religiösa erfarenhet. Vi samlas kring Pierre Lacouts kväkarklassiker ”Dieu est silence” och låter den inspirera och vägleda oss under dagen. Vi delar tankar och erfarenheter.

Leds av Torbjörn Söderquist och Eivor Briscoe, som har översatt Lacouts skrift till svenska.

Emilia Fogelklou – den allra vanligaste människan

Lördag 23 november, kl. 10 – 16 

Emilia Fogelklou var mystiker. Hennes klarsyn härstammade från en inre ljusupplevelse som förde henne in i en mängd verksamhetsområden i samtiden och vägledde henne som medmänniska. Vi låter oss inspireras av hennes livsgärning och budskap. 

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Föredrag

”Om att stå upp för sin inre moral”

Söndag 25 augusti, kl. 13.15 – 14.30

Ett samtal mellan Amit Sen och Annika Hultman Löfvendahl om Pussy Riot, kväkarna och utmaningen i att göra praktik av det man tror på. Tillsammans har de nyligen översatt boken ”Read & Riot. Hur man blir en aktivist” av Pussy Riot-medlemmen Nadya Tolokonnikova.

Amit Sen är konstnär, musiker och gestaltterapeut. Annika Hultman Löfvendahl är översättare och förlagsredaktör. Båda är medlemmar av Vännernas samfund.

Varför kan vi inte få ett slut på farliga sekter?

Söndag 22 september, kl. 13.15 – 14.30 

Om varför sekter och extremistgrupper utövar så stor dragningskraft och varför det kan vara så svårt att lämna dem när man väl är inne.

Russel Bradshaw f.d. professor i pedagogik vid City University of New York, föreläsare om sekters och extremistgruppers psykologi, samt medlem i Vännernas samfund.

Emilia Fogelklou – en medvandrerska i mitt liv

Söndag 27 oktober, kl. 13.15 – 14.30

Maria Langefors lärde som barn känna Emilia Fogelklou, som vän i familjen Sonntags hem. Maria berättar om minnen och intryck av Emilia som människa och författare. 

Maria Langefors, född Sonntag, har varit pastor i Equmeniakyrkan (tidigare Missionskyrkan) i ca 20 år och därefter haft ansvar för en ny enhet av Hela Människan, en organisation för socialt arbete på kristen grund, i Tensta. Maria verkar också som sångerska, musiker och körledare. Hon växte upp inom Kväkarsamfundet i Stockholm.

Att skapa skydd genom närvaro – Kristna Fredsrörelsens arbete i Colombia, Guatemala och Mexiko

Söndag 24 november, kl. 13.15 – 14.30 

Internationell medföljning är en ickevåldsmetod som syftar till att göra det möjligt för hotade MR-försvarare att fortsätta sitt arbete för fred och rättvisa. Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationell medföljning i Latinamerika sedan 90-talet och har nu cirka 20 ”fredsobservatörer” från Sverige och andra länder anställda i fält. 

Kristina Hellqvist, programsekreterare på Kristna Fredsrörelsen, berättar om metoden och om några av de MR-försvarare som medföljs.

Övriga aktiviteter

Bibelsamtal

Varannan onsdag, kl. 18 – 19, med början 28 augusti (sedan 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12)

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikväll

Måndag 16 september och måndag 11 november, kl. 18 – 19 

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap. 

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Krama Kväkargården

Lördag 12 oktober , kl. 10 – 13

Vi hjälps åt att snygga till på Kväkargården. Fönsterputs, trädgård, trädgårdsmöbler, skåp och hyllor… Vi gläder oss åt fin arbetsgemenskap och avslutar med lunch tillsammans.

Öppet hus

Söndag 13 oktober, kl. 13.30 – 17.30 

Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund samtal och stillhet. Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver inte anmäla dig. Detaljerat program kommer senare.

Ljusgruppen

Måndagarna 2/9, 7/10, 4/11 och 2/12 kl. 18.30 

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Förfrågningar och anmälan till Torbjörn Söderquist
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se