Rapport från Betlehem

Rapport från Betlehem

Vännernas samfund är i år fadder för en av de följeslagare som skickats till Israel och Palestina. Vår följeslagare Ann har nu sänt oss ett nytt brev från Jerusalem, med en kort hälsning och en länk till sin andra rapport:

”Här kommer rapport nummer två från mig och den rör det dagliga livet för palestinierna på ockuperat område. Mitt team har varit lediga över juldagarna och tillbringat dessa i ett regnigt Betlehem. Väldigt mycket folk där och väldigt många internationella besökare. Jag hoppas bara att alla dessa utländska besökare tar sig tid och ser den 8 meter höga muren och tar reda på vad den och alla andra begränsningar Israel infört innebär för den palestinska befolkningen. Att leva under ockupation i 55 år! En ockupation bör vara något tillfälligt enligt Genevekonventionen och ockupationsmakten får inte flytta in sin egen befolkning på ockuperat område. Det är något som sker dagligen genom alla bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Nu är det nästan att jag skriver en rapport till och det ska jag inte göra. Bara den slutliga harangen som vi fått order om att lägga till i alla våra utskick.

Jag befinner mig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges kristna råd och Kyrkornas världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI.

Läs fler rapporter på www.foljeslagarprogrammet.se. Vi finns även få Instagram, Twitter och Facebook.

Genom Ekumeniska följeslagarprogrammet stödjer människor från olika delar av världen israeler och palestinier som arbetar för en rättvis fred.

Många hälsningar och en önskan om en rättvis fred för Palestina och en god fortsättning till er alla.”