Rapport från Jerusalem

Rapport från JerusalemVännernas samfund är i år fadder för en av de följeslagare som skickats till Israel och Palestina.

Vår följeslagare Ann har nu sänt oss sin fjärde och sista rapport från Jerusalem:
När ni läser detta är jag hemkommen till Sverige för några dagar sedan.
Jag är full av upplevelser och saknar alla de fina människor jag träffat på plats. Inklusive mina teammedlemmar, Mirtha från Uruguay, Patrizias från Polen och Andrew från Australien.
Vi kämpade på mot den ondska vi såg och vi upplevde en enorm vänlighet från många människor vi träffat. Vi pratade ofta och mycket när upplevelser blev jobbiga, när orättvisan stod oss upp i halsen och när vi inte visste var vi skulle göra av vår ilska och våra tårar.

Nu är vi alla hemma i våra respektive hemländer och ska berätta för så
många vi kan, vad vi sett och upplevt.
Jag var i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges kristna råd och
Kyrkornas världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI.
Genom Ekumeniska följeslagarprogrammet stödjer människor från olika delar av världen israeler och
palestinier, som arbetar för en rättvis fred.

Många hälsningar från Ann Ejdervik