Rapport från konferens om "shared security"

Rapport från konferens om ”shared security”

Hur kommer vi som nationer bort ifrån ett traditionellt säkerhetstänkande där fokus ligger på att besegra tänkta fiender? Svaret ligger i shared security, delad säkerhet. En sådan ansats bemöter ”vi och dom”-tänkandet med att vi alla hör samman. Att säkerhet bara kan uppnås om alla nivåer omfattas; individer, lokalsamhällen, stater och den globala gemenskapen.

I Kortenberg, utanför Bryssel, samlades i början av december representanter för olika europeiska kväkarorganisationer för att samtala omkring shared security. Från den svenska kväkarhjälpen deltog Sue Glover Frykman och Görel Råsmark. Varje föreläsning, workshop och informellt samtal präglades av en uppriktig längtan att bättre kunna förespråka alternativet  – tro på kollektiv handling och gemensam framtid istället för hotbilder. Ickevåldsliga metoder istället för våld.

Marianne Elias från American Friends Service Committee

Marianne Elias från American Friends Service Committee i samtal om Shared Security. Foto: Kate McNally

Som enskilda länder inriktar vi oss då inte på säkra våra egna gränser utan söker säkerhet för alla. Istället för kortsiktiga lösningar – ofta våldsamma – där det egna bidraget till grundproblemen ignoreras söker vi långsiktiga lösningar som tar tag i underliggande orsaker till konflikter. Som enskilda och i större grupperingar vågar se vår egen del i problemen och förstår att lösningar måste vara komplexa. Vi tvingar inte, utan inbjuder till samtal och fredsbyggande. Vi är med och stärker civilsamhället och undviker att bidra till konflikter. Vi håller fast vid ickevåldsliga metoder.

Lindsey Cook, från Quaker United Nations Office

Lindsey Cook, från Quaker United Nations Office, i föreläsning om klimatavtalet. Foto: Kate McNally

Under konferensen uttryckte vi vår gemensamma oro för ökad militarisering i Europa, men skildes åt i övertygelsen om att vi vill bidra till en säkerhet som baseras på varje människas rätt till trygghet och goda levnadsvillkor.

Läs mer om ”shared security” i denna folder

 

Skrivet av Görel Råsmark