Rapport från Kväkarhjälpen

Tänk att få gå i skola!

Varje dag och i en klarblå klänning! Och att ha ett alldeles eget pennskrin, en linjal och en skrivbok. Och att ha en lärare som visar hur vi ska skriva alla bokstäverna, som lär oss sånger om kroppen och danser som gör oss glada.

Tänk, att ha en mamma som börjat spara pengar i kvinnoklubben och som har köpt en alldeles egen ko. Så att vi har så mycket mjölk att hon kan sälja en del. Och att hon lånat pengar till en rickshaw så att pappa har ett arbete. Och storasyster går i ungdomsgruppen och lär sig att sy på symaskin. Hon till och med tjänar egna pengar! Den som tjänar egna pengar behöver inte gifta sig som barn. Tänk dig att vi äter oss mätta tre gånger varje dag! Att det finns grönsaker i marken bakom huset. Att huset nu står på pålar så att inte översvämningarna ska spola bort allt vi äger. Vi äger inte så mycket – men jag äger tro på framtiden.

Kväkarhjälpen stöder sedan drygt 20 år organisationen för självhjälp, SUS, i norra Bangladesh. SUS arbetar med ett helhetskoncept. Det är främst genom ökad handlingskraft för kvinnor som livet successivt förändras i familjerna. SUS arbetar också för att ”skyldighetsbärare” främst statliga instanser, ska ta sitt ansvar i den fattiga landsbygden. Sue Glover Frykman och Görel Råsmark besökte verksamheten i början av januari och har nu i uppdrag att rapportera till Svenska Missionsrådet, som nyligen beviljat ytterligare ett treårigt anslag till verksamheten.

Läs gärna mer under fliken Vad vi gör – Kväkarhjälpen!