Rapport om det finska årsmötet, 3-5 maj 2024.

Rapport om det finska årsmötet, 3-5 maj 2024.

Rapport om det finska årsmötet, 3-5 maj 2024, på AitO Center i Tammerfors.

Det samlades 18 kväkare på det finska årsmötet. Årsmötets tema var Ubuntu in Community.

Vi var tre kväkare från utlandet – Ethel Livermore (FWCC-EMES), Mary Woodward (Skottland och BYM) och jag, Sue, från Sverige. Resten var från andaktsgrupper i Helsingfors, Tammerfors och kring Uleåborg. 

Efter introduktionerna på fredag kväll fick vi uppleva en Playback Theatre föreställning. Playback Theatre är ett interaktivt sätt då man berättar sin historia och ser den återspeglad av professionella skådespelare.  Vi fick uppleva detta eftersom en medlem i Tammerfors andaktsgrupp är skådespelare och han erbjöd det till årsmötet. Denna typ av teater kan användas i olika sammanhang – konfliktsituationer, med olika åldersgrupper, organisationsändringar osv. 

Det var två separata tider för andaktsmöten för beslut. Detta gällde bland annat årsrapporten för 2023, kassörens rapport, nomineringar, hur man går vidare med nyhetsbrevet, sociala medier samt hemsidan och den finska översättningen av Thomas Kelleys Testament of Devotion, zoom andakter mm. 

Efter lunch på lördag fick Mary Woodward och jag en 90-minuters programpunkt om De äldstes arbete och hur den kunde se ut i ett finskt kväkarsammanhang. Mary och jag fick frågan från programgruppen för några veckor sedan och på så sätt fick vi  tid att förbereda en introduktion till ämnet samt  hands-on arbete genom att be deltagarna att jobba i smågrupper med olika scenarier som kan uppstå i ett kväkarsammanhang och som skulle behöva input eller lösning från De äldstes perspektiv. Detta var en uppskattad del av det finska årsmötets program.

En annan uppskattad del av programmet handlade om att dela våra tankar och känslor i par om temat Gemenskap och Ubuntu. I en slags heligt lyssnande tid fick vi svara på två frågor: Vad är det som händer i dig just nu? Berätta om vad ’jag är eftersom du är’ (ubuntu) betyder för dig. 

Ethel Livermore berättade om EMES arbete och att FWCC är på väg att skapa en Climate Emergency Fund (se https://fwcc.world/cef/) som man kan bidra till eller använda. 

Det är uppenbart att finska Vänner uppskattade högt deltagandet från Vänner i Sverige i både årsmötet och i deras höstsamling. Detta speglas också i ombudets svar till det svenska samfundets hälsningar:

”We value very much our international contacts. Let’s keep, together, our wider Quaker family healthy, living and full of Spirit. It’s very special for us to have a representative from Sweden with us, since you are our ‘parent’ yearly meeting! We had a rich and spirit led weekend with Sue, exploring the themes of eldership and ubuntu. In friendship, Toni Hämäläinen, clerk.”

Sue Glover Frykman, samfundets representant