Rapporter från Betlehem

Rapporter från Betlehem

Medlemmen i kväkarna Görel Råsmark är just nu deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet, som samordnas av Kyrkornas Världsråd, och skriver regelbundna rapporter från Betlehem.

Här är  hennes senaste:

Muren genom hjärtat
Det går en mur rakt genom Betlehem. Den stänger av gator, lämnar olivträd utan skördande händer, skiljer familjer från varandra och går rakt igenom människors hjärtan. Jag bor strax intill den muren.