Referat av retreat

Referat av retreat

Referat av retreat på Kväkargården

lördag 24/3 kl. 10-16

I stillhet på påskafton – påskens tema i våra egna liv.

 

Retreaten var uppdelad på tre delar LIV, DÖD och UPPSTÅNDELSE

och byggde på Matteus evangeliets berättelser om Jesus. Dessa berättelser kan inspirera till livstolkning av ens eget liv.

Man kan sammanfatta temat med följande rader:

 

Matt. 16: 24-25 ”Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull skall finna det.”

 

 

I LIV

 

Utkorelsen – att urskilja en livsväg.

Matt. 2:16-17 ”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” ”

Någon gång i livet har något brutit igen, en eld, en klarsyn, en överväldigande kärlek då jag förstått att jag är jag och jag är älskad och har ett uppdrag att uppfylla. Jag är förbunden med allt och alla – döpt i Helig Ande.

 

Att prövas.

Matt. 4:1-11 ”Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

 

Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren och sade: ”Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: ”Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren din Gud på prov.” ”

 

Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud skall du tillbe och endast honom skall du dyrka.” Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom.

 

När vi väl har funnit en livsväg prövas vi precis som Jesus. 1) vi lockas att söka bara det materiella och inte det levande ordet 2) vi lockas att bli övermodiga 3) vi lockas att söka makt, ära och berömmelse. Vi lockas från vår bestämmelse av samma skäl som Jesus eller kanske av andra skäl. Jesus står emot – hur klarade vi prövningen. Hade vi inre styrka och klarsyn att stå emot?

 

 

 

Helig vrede – att värna sig egen livsväg

Matt. 16:21-23 ”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärde och bli dödad och uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Hall dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors.”

 

Vi behöver freda vår livsväg från alla som vill lägga sig i, inte minst av välvilja precis som Petrus. Har vi tillgång till helig vrede?

 

II DÖD

 

Att följa sitt livsöde och gå in i Jerusalem.

Matt. 21:1-5 ”När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem. Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem Om någon säger något skall ni svara: ”Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaks dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

 

Jesus följer sitt livsöde och går in i Jerusalem fast han vet att han kommer att bli dödad.

 

Matt. 26:36-46 ”Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane och han sade till dem: ”Sitt kvar här medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom och han sade till dem. ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort och kastade sig till marken och bad: ”Fader låt denna kalk gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.” Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill men kroppen är svag.” Sedan gick han bort och bad för andra gången: ”Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske.” När han kom tillbaka fann han återigen att de sov; de orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: ”Ja, ni sover och vilar er, Men nu är stunden här då människosonen skall överlämnas i syndares händer. Stig upp låt oss gå. Här kommer han som skall förråda mig.”

 

Jesus är ensam och när han som mest behöver sina lärjungar sviker de honom. Är det så det är när det verkligen gäller då är man ensam? Vad är mitt Jerusalem som jag vet att jag måste men tvekar att gå in i? Vågar jag gå med risk att bli övergiven och ensam?

 

III UPPSTÅNDELSEN

 

Matt. 28:1-10 ”Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda, Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till era lärjungar och säg till dem: ”Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galiléen. Där skall ni få se honom. Nu har jag sagt er detta.”

De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och de gick fram och grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galiléen. Där ska de få se mig.”

 

Uppståndelsen, hur föreställer vi oss den? Vad lämnar vi bakom oss? Går vi framåt i ett nytt liv, med en ny inre styrka?

 

Påskens tema är nästan överväldigande stort. Går inte att riktigt greppa. Vi tackade varandra för allas vilja att berika och dela med sig av sina erfarenheter.

 

Torbjörn Söderquist