Referat: Djurrätt och kristen tro

Referat: Djurrätt och kristen tro

Föredraget ”Kärlekens väg – om djurrätt och kristen tro” hölls på Kväkargården 31 mars 2019.

Vildåsnan är en kristen vegetarisk förening som grundades 2006 och som sedan dess har jobbat för att sprida information om vegetarisk kost och inspirera andra till att äta mer vegetariskt. Vi vill också uppmuntra de olika kristna samfunden i Sverige till att bli vegetariska och djurvänliga genom att aktivt delta i inomkyrkliga samtal om djurrätt och miljö. I vårt arbete vill vi återspegla den kärlek vi tror att Gud har för alla varelser som Gud har skapat. Som en del i den kärleken vill vi bidra till att förhindra den död och det lidande som djur utsätts för att bli mat på våra bord.

I Sverige dödas ungefär 100 miljoner djur per år för att bli mat och under sina korta liv fram till slakten har djuren fått utstå mycket lidande. Kossor som i vanliga fall hade kunnat leva hela sina liv tillsammans med sina kalvar blir istället separerade några dagar efter att kalven fötts. Hade kossan fått leva fritt hade hon kunnat leva i 20–25 år, men i industrin slaktas hon vanligtvis efter bara fem år. Under den korta levnadstiden har hon tillbringat majoriteten av sitt liv instängd i en trång box och tvingats producera långt mycket mer mjölk än hon skulle göra i det fria.

Även grisarna och hönorna tillbringar majoriteten av sina liv instängda i trånga miljöer där de inte kan leva naturligt. Både grisar och hönor är mycket sociala djur som vanligtvis lever i mindre grupper, men på grund av de små ytorna och det stora antalet individer som ska samsas i djurindustrin kan djuren inte knyta kontakt med varandra. På grund av detta mår de mycket dåligt; den stressande miljön gör bland att grisarna får grisarna biter av varandras svansar och att hönorna tappar sina fjädrar.

Att djur har både känsel och känslor är något vi vetat om länge, men tyvärr ses det ändå inte som en anledning till att behandla djuren bättre. Många människor ser djur som mindre värda än människor och en del av det grundar sig i att djuren inte har ett mänskligt språk, vilket gör det svårare för människor att knyta an till dem och lättare att bortse från tecken på att djuren lider. Just att djuren inte har ett språk, och därmed inte heller kan sätta stopp för det lidande de utsätts för, gör att människors ansvar att föra deras talan blir än större.

Ansvaret för att vårda skapelsen ger Gud till människan i skapelseberättelsen, i första mosebokens första kapitel. Där berättas det även om hur Gud skapar djuren, innan Gud skapar människorna, och hur Gud ser att det är gott. Detta visar att djuren, i Guds ögon, är älskade och har ett egenvärde, helt separat från människan.

I 1 Mos 1:29-30 står det:

Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.”

I skapelsens begynnelse rådde alltså total fred – Gud ville att alla skapelsens varelser skulle leva tillsammans och att varken djur eller människor dödade varandra. Gud ger därför både människor och djur en helt vegetarisk kost.

Det kristna hoppet om ett liv i Paradiset, där Edens lustgård får återställas, gör att vi redan nu vill försöka leva så paradislikt vi kan – genom att låta våra tallrikar återspegla den kärlek vi tror att Gud har för hela sin skapelse.

– Sofia Proofh, Föreningen Vildåsnan

Edward Hicks, “The Peaceable Kingdom” (1826), National Gallery of Art, Washington, DC.

Läs mer

  • Paradiset åter av Thomas Einarsson. Korta texter om vegetarianism och djurrätt, både nu och i den kristna historien.
  • Alla varelser ropar till dig av Annika Spalde, Tobias Hadin och Maja Ekström (redaktörer). Djurvänliga riter, reflektioner och böner.
  • Varje varelse ett Guds ord av Annika Spalde och Pelle Strindlund. Omsorg om djuren som kristen andlighet.
  • Gaia & God av Rosemary Radford Ruether. En ekofeministisk aspekt på människans relation till skapelsen.
  • The Body of God av Sallie McFague. En ekoteologisk skildring av Guds relation till skapelsen.
  • Bonobon och tio Guds bud av Frans de Waal. Om moral bland primater.
  • Himmelskt gott av Svenska kyrkans unga. En kristen, vegetarisk kokbok.