Referat: En dag i andakt

Referat: En dag i andakt

Referat från endagsretreaten En dag i andakt, 2019-08-24.

Det är en speciell känsla att sitta en hel dag i andakt. Rummet, tiden, närvaron transformeras sakta. Inget att göra, bara vara, tillsammans, i ett enda nu, ett evighets-nu. Ibland upplevs tidstempus dåtid, nutid och framtid som närvarande samtidigt. Vad jag en gång upplevt finns levande inom mig, vad som är det är och vad som komma skall kan anas och fångas upp.

Någonting viktigt i samtiden blir tydligt och kan komma till uttryck som en visionär röst, genom någon eller några andaktsdeltagare. Andakten får på så sätt en profetisk styrka. Samtidsrösten möter Guds samvetes röst i det inre och manar till uttryck. Vi blev levande vittnesbörd för vad kärleken kräver av oss i förhållande till samtiden när vi manades att tala under dagen.

Under denna dag i andakt kom hos flera av oss en oro för vad som håller på att hända med Jorden i klimatkrisens spår. Artutrotningen, skövlingen av Amazonas men också Sveriges ändrade vägval med ökande vapenexport, närmande till Nato och byte av sida när det gäller kärnvapen-nedrustningen.

Det var helt påtagligt en oro i andakten, en maning att handla ute i världen, göra sin röst hörd. Stillheten i andakten behöver, förstod vi, omvandlas i yttre handling.

– Torbjörn Söderquist