Referat från retreat om arbete

Referat från retreat om arbete

Lördagen den 24/10 hölls en retreat om att arbeta på Kväkargården i Stockholm. Frågor som vi berörde var: Vad är arbete och vad betyder vårt arbete för oss? Hur kan vi förhålla oss till arbetsro och arbetsstress? Hur finner vi vårt rätta arbete, som ställer oss i ett meningsfullt och innerligt förhållande till livet?

Vi var sex deltagare som under dagen växlade mellan gemensamma samtal och tid för egen eftertanke. Dagen leddes av Torbjörn Söderquist, som också delade ut några texter om att arbeta. Här är några citat:

  • … då ni arbetar, älskar ni i sanning livet, ty att älska livet genom arbete är att vara förtrogen med livets innersta hemlighet.1
  • Ett utslag av arbetsoro är arbetsjäktet. … Så snart innerlighet är med i en människas arbetsförhållande råder icke jäkt hur snabbt hennes arbetstakt än må vara …2
  • Möjligheten ligger i att varje person gör ur en fri vilja vad som han blir kallad till i överensstämmelse med sina styrkor och förmågor.3
  • Vissa jobb är skitjobb i den meningen att löner och villkor är skit. Andra jobb är skitjobb i den meningen att de inte bidrar ett skit till världen.4
  • Skitjobb hjälper ingen ur skiten.5

Detta var första gången som jag deltog i en retreat. Jag tilltalades av formatet där gemensamma samtal ur tystnaden varvades med samtal i mindre grupper. Vid samtalen två-och-två talade den ena personen medan den andra lyssnade, och sedan bytte vi. Vid samtalen tre-och-tre hade vi minimöten för klarhet där en person talade om hur hen har det på arbetet, medan de två andra ställde klargörande och öppna (icke ledande) frågor, och sedan roterade vi. Under dagen fick jag några frågor från de övriga deltagarna som jag har tagit med mig hem som ”gåva” att fundera vidare kring.

Jan Höglund

Noter:
1 Kahlil Gibran, Profeten, 1923.
2 Emilia Fogelclou.
3 Rudolf Steiner, Den fundamentala sociala lagen, 1919.
4 Roland Paulsen, DN 2015-06-04.
5 Roland Paulsen, DN 2015-05-29.