Referat från retreat om William Penn

Under en dag på Kväkargården läste vi texter av William Penn (1644–1718), vi fick höra berättas om hans liv och fick möjlighet att delge varandra tankar kring detta.

Penn, som var född in i en högt uppburen släkt, kom i tjugoårsåldern i kontakt med kväkarna i England och valde som konsekvens av det mötet en livsväg som förde honom både till fängelse och till andra umbäranden. Hans ”heliga experiment” – att utforma kolonin Pennsylvania till ett område utan militär närvaro och med religionsfrihet, mildare strafflagar, utbildning för alla m.m. – och hans tankar om ett statsförbund för fred i Europa gör honom till en ständigt aktuell tänkare och människa. Läs mer om William Penn här.