Reflektioner om försoning

Reflektioner om försoning

Endagsretreaten ”Förlåtelse – försoning med sitt förflutna” ägde rum lördag 28 september på Kväkargården.

Reflektioner som kom efter retreaten:

”På vilket sätt bidrar du till försoningsarbete mellan människor, grupper eller nationer?” (Quaker Faith and Practice 1.02:32)

Förlåtelsen är i centrum av bland annat kristen freds- och försoningserfarenhet och kan förvandla en hård, spänd, låst, distanserad, frusen, stel, skamfylld, fördomsfull relation fylld av negativ förväntan till en varm, tillitsfull, fri, avspänd, nära och kärleksfull relation.

Förlåtelsen är ett svårt område i livet eftersom förlåtelseprocessen ofta berör händelser av djup smärta och låsta konflikter.

”För fram i Guds ljus de känslor, attityder och fördomar i dig själv som ligger till grund för destruktiva konflikter och erkänn ditt eget behov av förlåtelse.” (Quaker Faith and Practice 1.02:32)

När vi fördömer andra fördömer vi oss själva. Hur försonar vi oss med vårt förflutna? Kväkarnas väg är mystiken.

”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.” (Joh. 20:23)

Vi kan ta och uppmanas att ta steg mot förlåtelse genom att be om förlåtelse men förlåtelsen är tvåfaldig.

”Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.” (Mark. 20:25)

Gud måste också förlåta, och när den verkliga förlåtelsen sker är utom vår kontroll.

— Torbjörn Söderquist, som ledde retreaten

 

Endagsretreaterna på Kväkargården fortsätter under våren. Helgretreater erbjuds på Svartbäcken, kväkarnas retreatcenter.