Reserapport om en skola för alla

Reserapport om en skola för alla

Kväkaren Görel Råsmarks senaste reserapport från Betlehem handlar om skolan.

En skola för alla

– det vill säga, alla som kan ta sig dit. Som inte har större behov än skolan kan ta hand om. Och som vågar.