Retreater i höst

Retreater i höst

Retreater på Svartbäcken

29 september – 1 oktober
Att söka klarhet
Vi använder kväkarnas praxis att söka klarhet i någon fråga eller dilemma du har med dig till retreaten. Vi umgås i tystnadens gemenskap, guidad meditation, samtal ur tystnaden, labyrintvandring och stilla andakt.


24 – 26 november
Kom till ro — stilla dagar för kropp och själ
Retreaten har inget särskilt tema. Vi delar tystnadens gemenskap, samtal ur tystnaden och stilla andakt. Du får tid för dig själv.


Svartbäcksgården ligger naturskönt i en skogsbacke med utsikt över en liten insjö 5 km väster om Rimbo.
Bussförbindelser från Stockholm och Uppsala.
Hämtning i Rimbo.
Vi börjar fredag kl 18 och avslutar på söndag efter lunch.
Retreaterna kostar 1000 kronor/600 för samfundsmedlemmar.
Samfundspedagog Julia Ryberg leder.
Upplysningar och anmälan: 070-730 49 79 eller julia_ryberg@hotmail.com