Så påverkas våra andakter av covid-19

Så påverkas våra andakter av covid-19

Andakter och annat program på Kväkargården är inställda under vår och sommar. Möjlighet till andakt via telefon eller internet är möjligt på söndagar.

Covid-19-pandemin påverkar just nu våra möjligheter till fysiska möten. När det gäller andakter på andra orter gäller att varje andaktsgrupp och andaktsmöte får bedöma om andakter ställs in eller genomförs utifrån gruppens förutsättningar. 

Andaktslivet fortsätter och vi uppmuntrar Vänner och Vänners vänner att sitta i andakt hemifrån. Från och med söndag 22 mars kan man delta i söndagsandakter kl 11-12 via telefon eller Internet. Alla är med i samma andakt oavsett om man ringer in eller om man kopplar upp sig via internet med hjälp av appen Zoom.

Instruktioner skickas via e-post till Vänner och Vänners vänner som finns på våra utskickslistor. Hör av dig till din lokala andaktsgrupp om du inte fått instruktionerna. Om du saknar en lokal andaktsgrupp, kontakta elders@kvakare.se

Vi vill också påminna om att

  • vi håller kontakt med Vänner och Vänners vänner för att ge och få stöd, hjälp och gemenskap
  • vi håller varandra och de som blir sjuka i Ljuset 
  • vi håller de som fattar beslut och de som upprätthåller samhällets funktioner i Ljuset
  • vi undviker att sprida rykten och oro