Så påverkas våra andakter av covid-19

Så påverkas våra andakter av covid-19

Uppdaterat 2020-03-24:
– Andakterna i Lund är inställda t.o.m. 30 april.
– Andakten i Järna 21/3 är inställd.
– Andakten i Ulricehamn 29/3 är inställd och ersätts med digital andakt via verktyget Zoom. För mer information, kontakta Annika Hollsing på tel 070- 690 75 76.
– Andakten i Värmland 5/4 är inställd.
– Andakten i Göteborg 5/4 är inställd och ersätts med digital andakt via verktyget Zoom, tillsammans med Stockholms eller Woodbrookes andaktsmöte. För mer information, kontakta Rebekka Rundberg på tel 070-818 44 04.
– Andakterna i Uppsala är inställda t.o.m. 30 april.

Andakter och annat program på Kväkargården ställs in till och med 30 april. Möjlighet till andakt via telefon eller internet blir möjligt på söndagar.

Covid-19-pandemin påverkar just nu våra möjligheter till fysiska möten. Därför ställs andakter och annat program på Kväkargården in till och med 30 april. Även retreatverksamhet på Svartbäcken ställs in till och med 30 april.

När det gäller andakter på andra orter gäller att varje andaktsgrupp och andaktsmöte får bedöma om andakter ställs in eller genomförs utifrån gruppens förutsättningar. 

Andaktslivet fortsätter och vi uppmuntrar Vänner och Vänners vänner att sitta i andakt hemifrån. Från och med söndag 22 mars kan man delta i söndagsandakter kl 11-12 via telefon eller Internet. Alla är med i samma andakt oavsett om man ringer in eller om man kopplar upp sig via internet med hjälp av appen Zoom. Instruktioner skickas via e-post till Vänner och Vänners vänner som finns på våra utskickslistor. Hör av dig till din lokala andaktsgrupp om du inte fått instruktionerna.

Vi vill också påminna om att

  • vi håller kontakt med Vänner och Vänners vänner för att ge och få stöd, hjälp och gemenskap
  • vi håller varandra och de som blir sjuka i Ljuset 
  • vi håller de som fattar beslut och de som upprätthåller samhällets funktioner i Ljuset
  • vi undviker att sprida rykten och oro