Samfundets remissvar om medlemskap i Nato

Samfundets remissvar om medlemskap i Nato

För att Sverige officiellt ska bli medlem i kärnvapenalliansen Nato måste samtliga Nato-medlemmar godkänna medlemsansökan – men för att fullborda processen krävs ytterligare ett steg. Riksdagen måste också ge sitt stöd, det vill säga: den måste ratificera ansökan.

För att förbereda för denna ratificering skickade den tidigare regeringen ut en remiss till olika samhällsinstanser, där en anslutning till Nato förordades. Kväkarsamfundet har valt att svara på remissen.

Du kan läsa remissvaret här.