Sången ”George Fox” på svenska

Kväkarsången ”George Fox” (ibland kallad ”Walk In The Light”) är en text skriven av
Sydney Carter 1964 till en gammal engelsk folkvisa.

På Youtube kan du läsa och höra originaltexten och melodin om du vill.

I sommar gjordes en svensk översättning och det svenska samfundet skaffade tillstånd av
rättighetsinnehavaren, ett förlag i England, att få använda den i icke-kommersiellt syfte.

George Fox

Vers 1
När vårt världsallt var nytt var det ett ljus som sken.
Samma ljus brinner innerst i oss, var och en.
Ljuset skiner i judar och muslimer var dag
och det skiner i människor som du och jag.

Refräng
Vandra i ljus, vartän du är på väg!
Vandra i ljus, vartän du är på väg!
Och med vildvuxna lockar och min gamla läderrock
går jag framåt i det vackraste av ljus, sa Fox.

Vers 2
De vill hålla det bundet jämt så hårt de kan
i en kyrka och bibel – det går ej, sa han,
för ett hus blir ruiner och en bok blir till damm
och när allt är förbi så skiner ljus ändå fram.

Vers 3
”Svär på Bibeln!” Det gör jag inte alls, sa han,
för min sanning är alltid helig, alltid sann.
”Tag geväret, gå ut och slåss för Herren vår!”
Nej, Hin Onde kan aldrig ges ett dödligt sår.

Vers 4
I en svart ocean sjönk jag i vågors brus
tills jag kom genom mörkret till ett hav av ljus.
Om ni fängslade kroppen, ändå ljuset brann,
och jag går i det vackraste av ljus, sa han.

 

COPYRIGHT ACKNOWLEDGEMENT: Sydney Carter (1915–2004) translated by Ann-Kristin Åklint +
© 1964, 1981, 2018 Stainer & Bell Ltd, London, England, www.stainer.co.uk. All rights reserved.
Reprinted by kind permission.

RESTRICTIONS: For use by the Religious Society of Friends in Sweden only for local non-commercial use at summer camps and young friends or meeting for worship only. This permission is non-exclusive.