September- och oktoberprogrammet för Kväkargården

September- och oktoberprogrammet för Kväkargården

Har du frågor, vill du ha en viss zoomlänk och anmäla dig till en programpunkt? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Poesikväll

Måndag 20 september, kl. 18-19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Bibelsamtal

22 september, kl. 18.00-19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Endagsretreat – en dag i andakt

Lördag 25 september, kl. 10-16

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter.

Leds av Torbjörn Söderquist

Kväkarnas tro genom historien – form och innehåll

Söndag 26 september, kl. 13-14.15 (även Zoom)

Kväkarnas tro har befunnit sig i flera spänningsfält genom historien. Det omgivande samhället har påverkat tron men också starka strömningar inom rörelsen själv. Hur ser det teologiska innehållet ut som bärs av former och praxis? Var ligger tyngdpunkten i olika historiska skeden och var befinner vi oss nu.

Torbjörn Söderquist tecknar sin bild av kväkarrörelsen genom historien.

Ljusgruppen

Måndag 4 oktober, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer, med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

INSTÄLLT: Bibelsamtal

6 oktober, kl. 18.00-19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Öppet Hus

Söndag 10 oktober, kl. 13.30-17.30

Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund samtal och stillhet. Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver inte anmäla dig.

INSTÄLLT: Bibelsamtal

20 oktober, kl. 18.00-19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Krama Kväkargården

Lördag 23 oktober kl. 10-13

Vi hjälps åt att snygga till sånt som annars inte riktigt hinns med. Fönsterputs, trädgård, trädgårdsmöbler skåp och hyllor… Vi gläder oss åt fin arbetsgemenskap och avslutar med knytis-lunch tillsammans. Anmäl dig gärna, genom att mejla till kvakargarden@kvakare.se

Varmt välkommen!

Husvärd Amit Sen

Det norska kväkarsamfundet – hur skedde utvecklingen till ett modernt liberalt trossamfund?

Söndag 31 oktober, kl. 13-14.15 (enbart Zoom)

I föredraget presenterar den norske kväkaren Hans Eirik Aarek sin forskning om det norska kväkarsamfundets utveckling mellan åren 1920 till 1970. Han bygger på forskningsteorier kring sekt och församling och introducerar begreppet heterotopia som blir ett centralt begrepp i sammanhanget. Finns här ett överförbart värde på övriga nordiska samfund?

Hans Eirik Aarek har arbetat som lektor på Universitet i Stavanger. Hans avhandling är gjord i samarbete med modern brittisk kväkarforskning.