Skrivelse överlämnad till Utrikesdepartementet

Skrivelse överlämnad till Utrikesdepartementet

Den 12 juli 2021 överlämnade Peter Jansson, medlem i arbetsutskottet, och Sharon Gustafsson, ombud i Fredskommittén, en skrivelse från samfundet till Magnus Lenefors, tjänsteperson vid Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS) med mångårig erfarenhet båda utomlands och inrikes. Syftet med mötet var att uppmärksamma tvåårsdagen av Sveriges beslut att tills vidare inte skriva under FN:s förbud mot kärnvapen. Den skrivelse vi överlämnade kan läsas här.

Mötet ägde rum i Centralpalatset och bestod av ett 45 minuter långt samtal.  Stämningen var varm, öppen och lyhörd. Vi berättade kort om kväkarna fredstradition och syftet med vår uppvaktning. Lenefors i sin tur berättade om sitt uppdrag: att i egenskap av tjänsteperson presentera olika perspektiv på aktuella frågor för politikerna. Han lovade att skicka vår skrivelse vidare, vi tackade och framförde en förhoppning om att få ett skriftligt svar.

Av detta fina möte påmindes vi om två saker. För det första: vikten av att personligen träffa representanter för regeringen. Här fick vi en möjlighet att låta vår röst höras. Vi försåg regeringskansliet med ett viktigt perspektiv på en högst aktuella politisk fråga, att föra fram till politikerna.

För det andra: hur avgörande möten och samtal mellan människor är. Till syvende och sist utgör denna enkla medmänskliga handling det fundament på vilket fredsarbetet står.

Genom denna uppvaktning följde vi kväkartraditionen – den tålmodiga, stillsam diplomatins tradition, som också kännetecknar arbetet i QUNO (Quaker´s United Nations Office).