Söndagsandakterna på Kväkargården återupptas fr.o.m. 6/9

Söndagsandakterna på Kväkargården återupptas fr.o.m. 6/9

Söndagsandakterna på Kväkargården har varit inställda under våren och sommaren på grund av corona-pandemin, men kommer att återupptas från och med den 6 september.

Stolar kommer att ställas upp i rader med avstånd mellan. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och meddela här på hemsidan om ändringar blir nödvändiga.

Torsdagsandakterna är inställda tills vidare, då de äger rum i anslutning till rusningstrafiken.

– Birgit Aquilonius, ombud för Stockholms andaktsmöte