Stipendium att söka

Stipendium att söka

Sveriges kristna råd är huvudman för Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond, som genom anslag och stipendier stöder forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen.

Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Sista ansökningsdatum för i år är den 28 februari.

Läs mer här