Svartbäckens höstprogram 2020

Svartbäckens höstprogram 2020

Två retreater erbjuds på Svartbäcken under hösten: 9-11 oktober och 20-22 november. Kom till Ro: stilla dagar för kropp och själ.

Vi samlas i andakt, samtal ur tystnaden och till måltider. Retreaterna är utan särskilt tema – kom med det som är angeläget för dig just nu. Gott om egen tid blir det också. Vi tar hänsyn till rådande omständigheter genom att begränsa antalet deltagare till 11, samt sitter med lämpligt avstånd under samlingar och måltider.

Vi börjar med kvällsmat fredag kl. 18 och avslutar efter lunch på söndag.

Julia Ryberg är retreatledare. Kostnaden är 900 kr (500 kr för samfundets medlemmar).

Förfrågningar och anmälan till Julia på 070 730 4979 eller julia_ryberg@hotmail.com