Tankar efter retreat ”Kom till ro"

Tankar efter retreat ”Kom till ro”

Tankar efter retreaten ”Kom till ro – stilla dagar för kropp och själ” 29 nov–1 dec på Svartbäcken

Att komma på retreat är att lämna vardagslivets brus bakom sig och stiga in över tröskeln till ett förberett rum för stillhet och kontemplation, närvaro och gemenskap. Retreaten äger en struktur som är ordnad så att den hjälper oss att få kontakt med slumrande, bortglömda eller ännu oupptäckta delar av oss själva, eller delar vi undviker, så att vi kan bli mer levande, mer oss själva.

En retreat har en form som strukturerar dagen på ett finstämt sätt. Vi går mellan enskildhet eller tyst gemenskap till samlingar med meningsbärande samtal och fördjupande övningar. Måltiderna intas under tystnad. Småpratet läggs åt sidan. Tempot lugnar ner sig och närvaron ökar. Inget speciellt som måste uträttas. Bara vara i stillhet och komma till ro.

”Kom till ro — stilla dagar för kropp och själ” är en retreat utan gemensamt tema. Var och en har sitt eget tema och ansvarar själv för hur man vill använda tiden. Man kan vara här av olika skäl: att brottas med en frågeställning eller stå inför ett vägval i livet, att bära på en djup sorg som behöver bearbetas eller en önskan att bara vara i en stilla glädje och vördnad inför livet, man kanske bara behöver vila…

I allt vi gör bjuder vi in en större närvaro. Tystnaden gör något med oss, förenar och gör oss jämlika. Vi lyssnar på oss själva och varandra på ett mer intensivt och lyhört sätt. Vi finner ord från djupet av oss själva och delar med oss av våra upplevelser under samlingarna. Vi är både unika och lika, fast här i tystnaden upplever jag ännu mer av båda. Vi förvandlas sakta i den stilla gemenskapen och den förvandlas av vår ökade öppenhet och närvaro.

Vi går en stilla promenad i skogen och stannar upp en stund i naturen under andäktig tystnad. Vi sitter tysta tillsammans runt ett bord utan att någon ska någonstans, säga något, uträtta något eller ens fingra på en mobil och det känns mäktigt men enkelt på samma gång, som att återknyta till något ursprungligt mänskligt. Helgen bjuder på starka stämningsbilder och skeenden som vi tacksamt får dela.

— Torbjörn Söderquist

 

Fira nyår i andaktsfull gemenskap på Svartbäcken 30 dec-1 jan

Upplysningar: Torbjörn Söderquist, torbjorn@kvakare.se, 073-7745480