Tankar från kväll om grön teologi

Tankar från kväll om grön teologi

Den andra samtalskvällen i serien ”Hur kan jag leva ett hållbart liv?” ägde rum tisdag 15 oktober på Kväkargården. Temat var ”Grön teologi”. 

Teologi kan vara färdiga trossystem som beskriver Gud och den yttersta existensen. Den kan ge färdiga svar och levnadsregler som människor uppmanas att följa. Teologi kan också vara tankar om Gud och livets storhet som vi delar med varandra. Tankar om vad som ytterst motiverar våra handlingar och hur vi ser på oss själva och vår plats i tillvaron. Tankar ur vår erfarenhet som vi försöker beskriva den just nu.

Teologin har av tradition varit antropocentrisk, d.v.s. betonat relationen Gud–människa och lämnat naturen utanför, utan egentligt egenvärde. En natur vars liv inte är heligt öppnar upp för människans exploatering och herravälde.

”Det går en kedja från den levande Guden till de levande svamparna som överför näringen från humus till växternas rötter och det är stort och högtidligt att tänka på det, men det är förfärligt också att länken människan i denna kedja emanciperar sig åt båda hållen och tror den är allsmäktig.” Elin Wägner, 1944 

Indianernas tio budord innehåller ett om naturen: ”Behandla jorden och allt som där finns med respekt”. Vilken betydelse har det för vårt förhållande till naturen och för kommande generationer att kristendomen saknar ett sådant bud?

”Jorden är en gåva till dess invånare från skaparen och att utarma jorden för att vinna yttre storhet är att skada kommande generationer.” John Woolman, 1772

Vi lever som om vi inte vore beroende av naturen och varandra. Utan friska och bärkraftiga ekosystem och samhörighet med varandra överlever inte människan på jorden.

”Människorna må förändras hur mycket som helst och med dem de lagar de stiftat och med dem de medel de använder för att göra sig till jordens herrar. Men de kan aldrig ändra de av begynnelsen givna villkoren för sitt uppehållstillstånd på jorden. De kan kringgå dem, men till slut måste de lyda dem. I annat fall löper uppehållstillståndet ut.” Elin Wägner, 1947

Grön teologi måste inkludera naturen och ge naturen en röst. Hela livet är sakramentalt. Även livet i naturen är heligt och genomströmmat av gudomlighet.

”Vår jord behöver uppmärksamhet, respekt, kärlek, omsorg och bön… Miljökrisen är i grunden en andlig och religiös kris: vi är kallade att åter förstå varför vi är här på jorden, vilket är bruka och vårda den så att Guds härlighet blir synlig nu och för kommande generationer.” London Yearly Meeting, 1988

 — Torbjörn Söderquist

Nästa samtalskväll i serien är tisdag 12/11 kl. 18-20, då med temat ”Människan och naturen”.