Två färska fredsinitiativ

Två färska fredsinitiativ

Under juni månad medverkade kväkarna i två fredsinitiativ – ett internationellt och ett svenskt.

Den 14 juni deltog Birgit Aquilonius och Julia Ryberg i ett samtal med Utrikesministern Ann Linde på Utrikesdepartements enhet för nedrustning och icke-spridning till vilket kväkarna och andra organisationer ur civilsamhället inbjudits. Du kan läsa ett kort referat av detta samtal här.

Den 19 juni tog Alexander Kmentt, ordförande under den första översynskonferensen för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (TPNW), emot ett interreligiöst uttalande till stöd för konventionen. Kyrkornas Världsråd och den buddhistiska fredsorganisationen Soka Gakkai var uttalandets initiativtagare. Uttalande hade titeln ”Joint Interfaith Statement Welcoming the first Meeting of the States Parties (MSP) of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)”. 

144 religiösa organisationer världen över hade undertecknat dokumentet, bland andra Friends World Committee for Consultation, American Friends Service Committee och Vännernas samfund, Sverige.  Du kan läsa uttalandet och se vilka organisationer som skrev under här.

First Meeting of the States Parties (MSP) to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). Foto: Seikyo Shimbun