Tystnad som kraft i fredsarbetet

Tystnad som kraft i fredsarbetet

Med utgångspunkt i de andakter i Sveriges Radio som Torbjörn Söderquist leder under vecka 50, skriver Viktoria Isaksson från Svenska Missionsrådet en krönika om kväkarnas fredsarbete:

Med tystnad som superkraft

Det är Nobelvecka och hon reflekterar över kväkarna insatser i fredsarbete genom tiderna – och hur det svenska samfundets engagemang ser ut idag.