UR JON FOSSES NOBELFÖRELÄSNING

UR JON FOSSES NOBELFÖRELÄSNING

”Och vad hör man då,
om man lyssnar tillräckligt noga?
Man hör tystnaden.
Och som det brukar heta,
är det bara i tystnaden
som man kan höra Guds röst.
Kanske det.”