Ett uttalande om Palestina-Israel konflikten.

Ett uttalande om Palestina-Israel konflikten.

Från Vännernas samfund, kväkarna – en världsomspännande fredskyrka.

Med all kraft fördömer vi den vansinniga våldsspiral som drabbat folken i Palestina-Israel. Dessa två
folk vars öden är så oåterkalleligt sammanflätade.

Vi fördömer våldet. De som utövar det måste stå för sina handlingar. Men vi fördömer dem inte som människor.  Alla, båda israeler och palestinier, är på olika sätt offer för det apartheidssystem som de alla tvingas leva under.
För att efter denna katastrof kunna skönja en fredlig framtid måste världssamfundet kräva ett omedelbart eldupphör. Sedan måste samma världssamfund se till att det på allvar skapas förutsättningar för försoning och bestående fred. I grunden betyder detta att alla som befolkar samma mark, andas samma luft och ser upp mot samma himmel måste behandlas likvärdigt, rättvist och med respekt.  


Låt oss be för fred och försoning.
Låt oss hålla i ljuset alla som arbetar för att stoppa det pågående kriget, de som hjälper de drabbade, och de som banar vägen för en hållbar fred.