Vad vi gör

Här kan du läsa mer om kväkarnas verksamhet, om våra andakter, om Kväkarhjälpen, Fredskommittén och Nätverket för miljöarbetet.

Våra mötesformer – läs mer om våra mötesformer och andakter

Vår beslutsmetod – läs mer om kväkarnas beslutsmetod

Kalender – i kalendern kan du hitta aktuell information om andakter och andra evenemang

Utvecklingssamarbete: Kväkarhjälpen – läs mer om vår organisation för utvecklingssamarbete

Fredsarbete: Fredskommittén – läs mer om vår kommitté för fredsfrågor

Nätverket för miljöarbete – läs mer om vårt nätverk för miljöarbete