Kväkarsamfundets fredskommitté

stjärna fredskommittén

duva fredskommittén

Att i praktisk handling arbeta för fred har varit en av kväkarnas främsta strävan i snart 400 år. Generation efter generation kväkare har utifrån sina historiska villkor deltagit i fredsskapande humanitärt arbete. Nu är det vår tid och vår uppgift är att föra denna tradition vidare.

Aktivt samarbete med andra fredsrörelser

Vi vill uppmuntra till ett aktivt samarbete med andra fredsrörelser både i Sverige och internationellt.  Framför allt önskar vi en dialog med våra läsare för att vi ska kunna hjälpas åt att i våra dagliga liv arbeta för en fredligare värld.

Fredsbladet

I dag är fredskommitténs främsta redskap Fredsbladet, en digital tidning vars syfte är att hjälpa våra läsare att ur ett kväkarperspektiv orientera sig i frågor som djupt påverkar vår oroliga värld.  Vi menar att kunskap är en av nycklarna i arbetet för fred.

Fredsbladet höst/vinter 2023
Tema: Vördnaden för livet

Fredsbladet sommar 2023
Tema: Hoppet i kärnvapnens tidevarv

Fredsbladet våren 2023
Tema: Under radarn: Utländska militärbaser på svensk mark och kärnvapenavskräckning

Fredsbladet vintern 2022 -2023
Tema: En fredens röst om kriget i Ukraina

Fredsbladet sommar/höst 2022
Tema: Nato och kriget i Ukraina

Fredsbladet vår 2022
Tema: Från Tolstoy till en by i dagens Palestina. En kortfattade översikt över det moderna ickevåldets historia

Fredsbladet vintern 2022
Tema: Kan vi försvara freden?

Fredsbladet hösten 2021
Tema: Militarismen och miljön

Fredsbladet sommaren 2021
Tema: Atombomben och miljön

Fredsbladet våren 2021
Tema: Vapenskrammel, Våld, Värnplikt och Vapenvägran

Fredsbladet vinter 2021
Tema: Hur Sverige blev en krigsnation

Fredsbladet hösten 2020
Tema: Att omdana samhället efter corona-pandemin

Fredsbladet sommaren 2020
Tema: Att leva under atommolnen. Hiroshima och Nagasaki 75 år, kväkar-direktaktioner mot kärnvapentestning och ett öppet brev till den svenska regeringen

Fredsbladet våren 2020
Tema: Gåtan svensk vapenexport

Fredsbladet vintern 2019-2020
Tema: ”Aldrig mera krig!” Upprustning, kapprustning, nedrustning

Fredsbladet hösten 2019
Tema: Tillit, fred och FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen

Fredsbladet sommaren 2019
Tema: Kväkarnas fredsvittnesbörd och kärnvapen

Kväkarinitiativ till stöd för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen

Öppet brev till Regeringen och riksdagsledamöterna 12 juli 2023

Skrivelse till Regeringen och riksdagsledamöter 12 juli 2022

Skrivelse överlämnad till UD 12 juli 2021

Uttalande i samband med att FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen trädde i kraft (22 januari 2021)

Öppet brev till regeringen och riksdagspartierna (2020)

Samfundets remissvar

Remissvar inför riksdagens ställningstagande till medlemskap i Nato (2022)

Remissvar på den statliga utredningen inför Sveriges ställningstagande till kärnvapenkonventionen (2019)


För att komma i kontakt med Fredskommittén kan du mejla till alla kommitténs medlemmar på adressen fredsbladet@kvakare.se