Kväkarhjälpens nyhetsbrev

Nr 2 / 2023
Nytt om projektsamarbetet i Bangladesh – och alla våra andra insatser.
Nr 1 / 2023
Kväkarhjälpens givare stärker fredsbygget i Burundi där fredsbibliotek och fredsklubbar nu spirar.
Nr 3 / 2022
Din gåva reser människor ur fattigdom, ger framtidstro till barn som lever under svåra förhållanden och bidrar till fredliga lösningar på konflikter.
Nr 2 / 2022
Tack för alla gåvor! De har hjälpt fredsbiblioteket i Burundi igång – och gett stöd till Bangladesh under översvämningen
Nr 1 / 2022
”Till min sista levnadsdag ska jag arbeta för att utveckla samhället för dem som behöver det mest”, säger Hasina Begum från Bangladesh.
Nr 4 / 2021
Handbok för fred har tagits fram i Zimbabwe, nu ska högstadielärare börja använda den.
Nr 3 / 2021
Årets basvaror är ris, linser, olja, salt och ansiktsmasker! SUS i Bangladesh har delat ut sådant till behövande. Dessutom bjuder vi på glimtar från flera andra av våra projekt.
Nr 2 / 2021
Fredsarbetet fortsätter i Uganda och Zimbabwe.
I Burundi har man firat ”Trädets dag”. Från Ramallah hämtar vi en berättelse om skolflickan Taleen. I Georgien har Misha skänkt bort sin jacka och i Bangladesh har extrapengar till en IT-satsning börjat bära frukt!
Nr 1 / 2021
Nu har Kväkarhjälpen fått godkännande av Svensk Insamlingskontroll till att använda sig av 90-konto!
Nr 3 / 2020
Svenska Missionsrådet har godkänt Kväkarhjälpens ansökan om 6 miljoner kr i stöd till SUS i Bangladesh för 2021-2023.

Man har också godkänt ansökan om att starta ett datalabb i Dream Centre, med 20 datorarbetsplatser. Syftet är att höja den digitala kompetensen.

Läs mer om verksamheten i projekten vi stödjer!
Nr 2 / 2020
Hos organisationen SUS i Bangladesh, liksom på många fler håll bland Kväkarhjälpens projekt, kämpar man med olika metoder för att motverka Covid-19.

Trots pågående pandemi har vi, tillsammans med SUS, planerat och genomfört en ny ansökan om Sidabidrag genom Svenska Missionsrådet (SMC) för perioden 2021–23.

I den spänner vi tillsammans bågen högre, en nästan 50-procentig ökning av insatsen under tre år.

Läs mer om våra projekt!
Nr 1 / 2020
Gaza Community Mental Health Program hjälper många traumatiserade människor och bidrar till att upprätta värdighet hos individer som annars blir undanskuffade och utstötta. Läs om allt som åstadkoms med era bidrag!
Nr 3 / 2019
I Burundi odlas amarant – både för protein och fred. Dessutom bjuder vi på nyheter från våra andra projekt.
Nr 2 / 2019
”Glöm oss inte!” – det är tonårspojkarnas rop efter oss när vi lämnar byn Jurail.

Följ med på reportageresa till Bangladesh!
Nr 1 / 2019
Vi berättar ganska utförligt om utvecklingen för alla sju projekt som vi stöttat under 2018. Framgångar och motgångar, med bilder från de flesta.

Vi redogör också lättillgängligt för Kväkarhjälpens ekonomi och hur vi använt givarnas pengar och Sidabidrag under 2018.
Nr 3 / 2018
Vännernas skola i Ramallah hjälper 100 barn – många med svåra handikapp – till en bättre framtid.

De etiopiska flickorna Liya och Mazaa hamnade i fängelse, anklagade för stöld. Vad hände sedan?
Nr 2 / 2018
Tornado slog till i Bangladesh – TACK till Kväkarhjälpens givare som lindrar nöden!

Första halvårsrapporten från nya insatsen i Netrakona: Mamma-klubbar för gravida kvinnor har bildats i 32 byar, bland mycket annat.
Nr 1 / 2018
Vi besöker SUS ”Hjälp till självhjälp” i Mymensingh i Bangladesh! Projektet är nu förlängt med 3 år med nya SIDA-medel.

Lyckat jordbruksprojekt i Burundi – här knyts fred, klimat, hälsa och matförsörjning ihop.

Kväkarhjälpens ekonomiska rapport för 2017
Nr 3 / 2017
Vännernas skola i Ramallah, Palestina: Här får barn med funktionsnedsättningar både lära och leka

Det skapas hopp och framtidstro när man arbetar med utvecklingssamarbete – hjälp oss att hjälpa!