Kväkarhjälpens projekt

Bangladesh

Sabalamby Unnayan Samity (Organisationen för hjälp till självhjälp) startades 1986 av läraren Begum Rokeya som samlade tio likasinnade omkring sig för att skapa en bättre framtid för landets kvinnor och barn. SUS arbetar i nordöstra delen av landet i distriktet Netrakona. Antalet medarbetare är cirka 600.

Kväkarhjälpen har stöttat SUS sedan 1994 och började med att bygga ett modelljordbruk som kunde lära ut bättre ekologisk odling, kompostering samt hur man gör hushållsgas av kompost. För demonstration och utdelning samlas äldre tåliga rissorter och andra växter in i en fröbank. Projektet har utvecklats till att också omfatta fiskodling.  Kväkarhjälpen stöttar utvidgning av SUS arbete till olika byar i flera distrikt. Med stöd från SMR/Sida samarbetar Kväkarhjälpen med SUS i arbetet att nå de allra fattigaste i området.

By efter by erbjuds den integrerade modellen där grundläggande utbildning och ekonomisk utveckling genom mikrofinansiering utgör basen. Samtidigt initieras åtgärder för att ge barnen tillgång till lokal skolgång.

SUS har byggt ett mindre sjukhus för de fattigaste i området och erbjuder mödravård och kunskap om vad som ger god hälsa. I arbetet ingår också att bekämpa hiv och aids. SUS arbetar för att minska våld mot kvinnor och driver ett skyddat boende för kvinnor som blivit misshandlade. SUS vill främja bättre relationer mellan könen och driver frågor om mänskliga rättigheter.

Byborna deltar också i utbildning om hur de ska möta klimatförändringar. Med initialt stöd av SUS personal tar deltagare i alla åldrar ett aktivt ansvar för sin egen och byns utveckling.

Kväkarhjälpen började med att bygga en ”modellfarm” som kunde lära ut bättre ekologisk odling, kompostering samt hur man gör hushållsgas av kompost. För demonstration och utdelning samlas äldre tåliga rissorter och andra växter in i en fröbank. Projektet har utvecklats till att också omfatta fiskodling. SUS har även byggt ett mindre sjukhus för de fattigaste och ett skyddat boende för utsatta och misshandlade kvinnor.

Kväkarhjälpen stöttar utvidgning av SUS arbete till olika byar i flera distrikt. Med stöd av SMR/Sida samarbetar Kväkarhjälpen med SUS i arbetet att nå de allra fattigaste i området. By efter by erbjuds den integrerade modellen där grundläggande utbildning och ekonomisk utveckling genom mikrofinansiering utgör basen.

Samtidigt initieras åtgärder för att ge barnen tillgång till skola lokalt, minska våld mot kvinnor och skapa bättre relationer mellan könen, för att bekämpa hiv och aids, ge mödravård och förbättra kunskapen om vad som ger god hälsa samt att organisera grupper för mänskliga rättigheter.

Byborna deltar också i utbildning om hur de ska möta klimatförändringar. Med initialt stöd av SUS personal tar deltagare i alla åldrar ett aktivt ansvar för sin egen och byns utveckling.

Burundi

I Burundi har Kväkarhjälpen arbetat med att stötta konfliktlösning efter de svåra inbördes striderna som följde på krigen mellan olika folkgrupper i Rwanda och Burundi. Arbetet fortsatte sedan med hjälp till burundiska kväkare för att bygga en Fredsskola. Skolan stod klar 1999. Därefter har Kväkarhjälpen stöttat de lokala kväkarna i deras ambition att bygga ut med en yrkesskola för både pojkar och flickor.

Numera stöttar Kväkarhjälpen burundiska kväkare som lär ut ekologiskt jordbruk för att öka livsmedelstillgången i landet. Samtidigt kan man återvinna tidigare förstörd mark genom odling, terrassering och återplantering av skog vilket också bättre tillvaratar landets knappa vattenresurser. Utbildning sker i kooperativ där man deltar oberoende av kön och etnicitet. Projektet bidrar på så sätt till en långsiktig försoningsprocess i ett land som återigen drabbats av oroligheter och våld.

Kväkarhjälpen stöder med öronmärkta bidrag.

Etiopien

Kväkarhjälpen inledde 2013 ett samarbete med organisationen Support for Ethiopian Former Inmates Rehabilitation – Sweden, SEFIRS. Organisationen ger stöd och rehabilitering åt flickor som hamnat i fängelse. Efter frigivning kommer flickorna till rehabiliteringshemmet Gate of Hope för att där få stöd för återgång till grundläggande utbildning eller yrkesutbildning.

Georgien

En grupp kväkare i Georgien arbetar med att på olika sätt stödja försoning och förståelse mellan etniska grupper sedan kriget 2008. Under 2020 pågår en inventering av situationen för de två största grupperna, armenier (kristna) och azerbaijaner (muslimer). Resultatet ska mynna ut i olika åtgärder för förbättrade villkor och inkludering.

Palestina

Gaza

Amerikanska kväkare startade under 1970-talet förskolor i området. Kväkarhjälpen stöder nu – via norska Kvekerhjelp – 13 förskolor inom Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP). Cirka1300 barn finns i verksamheten. Många av dem är traumatiserade efter krigsupplevelser och behöver hjälp med bearbetning, vilket personalen fått specialutbildning för.

Ramallah

Flyktinglägret Am’ari Camp ligger på Västbanken och är stort som en stad. Här byggdes en förskola på 1970-talet, finansierad av gåvor från europeiska kväkare. Sedan dess driver lokala kväkare den värdefulla verksamheten som bland annat fokuserar på arbete med traumabehandling.

I Ramallah ligger Friends school, Vännernas skola. Den startades 1869 som flickskola och är numera en välrenommerad skola för alla barn, även de med olika funktionsnedsättningar. Kväkarhjälpen stöder Learning Support Programme som ger möjlighet för cirka 50 elever med olika funktionsnedsättningar att ta del av vanlig skolgång. Läs mer på skolans hemsida.

Ryssland

Sedan gammalt stöder Kväkarhjälpen ”Neva river Clearwater Project”, ett samarbetsprojekt mellan svenska och ryska naturskolor och vanliga människor som är intresserade av miljöfrågor och ekologisk odling.

Projektet har också inspirerat till ur-och-skur-dagis och ökade möjligheter för skolbarn att sporta utomhus och lära känna naturen, även genom ekologisk odling inom ”Vänskapens Frö”. Ekologiska lördagar anordnas för både elever och lärare.

Verksamheten fortsätter nu under ny ledning och vi följer med intresse dess utveckling. 

Uganda

Tillsammans med kväkarorganisationer för bistånd i Tyskland, Nederländerna och Norge stöder nu Kväkarhjälpen ett AVP-projekt i Uganda. Projektet tar del av deltagarnas egna erfarenheter genom att använda interaktiva övningar och aktiviteter, samtal, lek och rollspel för att visa hur man agerar i situationer där orättvisor, fördomar, frustration och ilska kan leda till aggressivt beteende och våld.

AVP-Uganda organiserar även workshops för utbildare så att projektet kan spridas vidare inom landet.

Zimbabwe

Kväkarna i Zimbabwe tillhör södra Afrikas Årsmöte. Utanför Bulawayo, i Matebeleland, finns ett projekt i Hlekweni som har pågått sedan 1967, bland annat med en skola och jordbruk.

I slutet av 1900-talet stödde Sida och Kväkarhjälpen skolan och även ett bageri för att barn, ungdomar och familjer i närområdet skulle kunna få närproducerat bröd.

Projektet med skola, utbildning, lantbruk och djurskötsel har fortsatt och förutom de lokala kväkarna finns en stödorganisation i Storbritannien (Friends of Hlekweni). Det är vår förhoppning att vi genom Kväkarhjälpen åter ska kunna stödja detta oerhört fattiga land med en fredsutbildning på skolan i form av AVP (alternativ-till-våld-projekt).

AVP går ut på att man i grupp lär sig bearbeta och lösa konflikter samt samarbeta med andra. Fredsklubbar har också skapats och ett nytt fredsbildningsprogram tagits fram, anpassat till Zimbabwe. Som en lokal kväkare utryckte det – fred är när den starke är juste och den svage säker.