Våra mötesformer

Den enskilde är ensam med sin Gud och på samma gång innesluten i en mycket stark gemenskap. De andras andakt ger ett förnimbart plus åt den egna, lyfter och bär den, stärker och berikar den. (Jeanna Oterdahl, 1955)

Vännerna vänder sig inåt för att finna Gud, eller ”det inre ljuset”. Den tysta andakten är hjärtpunkten i Vännernas samfund och där sökes kraft till yttre verksamhet. Det grundar sig på tron att inom varje människa finns Gud, oberoende av kön, sexuell läggning, samhällsgrupp, livsåskådning eller religionsform; att var och en kan få kontakt med Gud; att var och en är föremål för Guds omedelbara inflytande. Hur vi tänker oss Gud i övrigt — eller om vi ens använder det ordet — är av mindre betydelse.

Tystnaden är viktig. Vår jäktade tid erbjuder få tillfällen till den stillhet och inre samling som kan göra det möjligt att nå en själens utsiktspunkt från vilken vi kan se livet i större perspektiv. Vi vill inbjuda alla som behöver stillhet och vill tränga ner till de tysta djupen i sin själ att delta i andaktsmötet.

Andakten

Hur förbereder man sig för den tysta andakten? Det finns inga regler för hur man ska sitta, men det hjälper att försöka hitta en bekväm och avslappnad kroppsställning. Nästa steg är att låta vardagens tankar stilla sig och inte dras med av dem. Det är inte lätt, och ibland blir andakten bara en påminnelse om hur mycket kraft vi lägger ner på att oroa oss, att planera och att uppfyllas av vardagens problem, och ibland kan sådant vi helst inte vill tänka på bli väldigt påtagligt.

Den av tankar och planer upptagna själen utestänger Guds röst. Medvetandet om att alla människor har samma värde i Guds ögon kan vidga vårt hjärta, vår värld och förbereda oss för gemenskap med gruppen. (Isaac Penington, 1681)

Men ibland når vi djupare, bortom alla tankar. Det är där vi möter det vi kallar Gud. Det är inte enkelt, men det är något alla människor kan erfara med övning och beslutsamhet. Den enskilda människan är fri att söka Gud. Denna andaktens frihet har varit väsentlig för kväkarna. Det händer ofta att ord växer fram ur tystnaden – ett budskap, en bön. Men ett andaktsmöte kan också försiggå under oavbruten tystnad.

När jag kom in i Guds folks tysta församling kände jag en hemlig makt bland dem som rörde mitt hjärta. Och när jag gav efter för den märkte jag att det onda i mig försvagades och det goda stärktes. (Robert Barclay, 1675)

Under vår gemensamma andakt med eller utan ord kan vi känna oss genomströmmade av medvetandet om Gud och erfara en nyskapande kraft, en makt som drar oss ur vår individuella isolering och smälter oss samman i djup gemenskap. Mindre jag, mer ett vi. Som grupp når vi längre än som individer.

Andakter är öppna för alla som vill komma. Man behöver inte höra av sig i förväg. Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen som finns utsatt vid de flesta andaktsmöten, eller till kvakargarden@kvakare.se.

Du kan läsa mer om våra stilla andakter här. Där hittar du också en liten skrift som du kan läsa inför ditt första andaktsmöte.


Bild från andaktsrummet på Kväkargården i Stockholm

Retreater

Vi erbjuder stilla dagar för kontemplation och gemenskap. Medlemmar som icke medlemmar är välkomna. Deltagarna tar ett steg åt sidan från vardagslivet för att ägna sig åt den inre verkligheten i sin egen takt. Vi bereder en plats där deltagarna kan möta sig själva, det av Gud i sig och det av Gud i andra. Grunden för våra retreater är stilla kväkarandakt i aktiv väntan inför Gud. Utöver den stilla kväkarandakten erbjuder vi ett program – att delta i eller ej, alltefter eget behov – som kan innehålla meditativ målning, arbete i lera eller skrivande – allt till musik, cirkeldans (sacred dance), inomhus labyrintvandring, Taizésång, guidade meditationer, gruppsamtal och aktivt lyssnande eller personliga samtal. Retreaterna på Svartbäcken är stilla, men vi kräver inte total tystnad. Vår önskan är dock att bereda en plats där tystnaden känns trygg och naturlig och där tompratet blir överflödigt. Möjlighet ges till individuella samtal med retreatledaren på svenska eller engelska. Retreaterna är oftast från fredag kväll till söndag eftermiddag.

Dagar för lärande

Vi erbjuder tillfällen att lära mera om kväkarnas tro och praxis. Under Dagar för lärande prövar vi också på de kväkarmetoder som används under århundranden för andakt, samtal ur tystnaden, beslutsfattande mm. Även dessa dagar har inslag av tystnad. Dagar för lärande är oftast från fredag kväll till söndag eftermiddag. Medlemmar som icke medlemmar är välkomna.

Samtalsdagar

Ibland behövs sammanhang där samtalet kan löpa fritt kring ett tema eller ämne. Samtalsdagar erbjuder tillfälle att utforska ett ämne i samtal utan hetsig debatt eller polemik. Respektfullt lyssnande övas även i det fria samtalet. Programmet innehåller ledig tid för stilla begrundan av samtalet. Samtalsdagar är oftast från fredag kväll till söndag eftermiddag. Medlemmar som icke medlemmar är välkomna.

Arbetsro

Att gå på retreat betyder för det mesta att vila ifrån arbetet. Dagar för arbetsro är som en arbetsretreat, då man tar med sig ett aktuellt arbete som kräver fokus borta ifrån arbetsplatsen. Vare sig arbetsplatsen är kontoret, skolan eller hemmet, kan man ibland behöva byta miljö för att hitta nya, kreativa infallsvinklar. Det finns tid för enskilt arbete under tystnad, för gemensam stilla reflektion och samtal. Deltagarna kan komma enskilt eller i liten arbetsgrupp som behöver både tid att arbeta och reflektera i skön natur och god gemenskap. Dagar för arbetsro är oftast från söndag kväll till tisdag eftermiddag. Medlemmar som icke medlemmar är välkomna.

Sommarläger

Under en sommarvecka samlas människor i alla åldrar för gemenskap i andakt, bad, lek, skapande verksamhet och gemensamt arbete. Varje deltagare bidrar med sina gåvor och intressen, oavsett ålder och omständigheter. Som i alla kväkarsammanhang är lägret en övning i enkelhet, sanning, fred, gemenskap, jämlikhet och hållbarhet. (För närvarande har vi ingen sommarlägerverksamhet.)