Alla människor har lika värde

Alla människor har lika värde

Vännernas samfund – kväkarna står för principen att alla människor har lika värde.

Vi tar avstånd från alla åsikter som inte fullt ut respekterar denna princip.