Vapenskrammel i vårnumret av Fredsbladet

Vapenskrammel i vårnumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa vårnumret av Fredsbladet, en digital tidning utgiven av Fredskommittén. Denna gång kretsar temat kring fyra ”V:n”: Vapenskrammel, Våld, Värnplikt och Vapenvägran. Du får ta del av olika förhållningssätt till dessa fyra ”V:n” – bland annat från Försvarsmakten, tre unga svenska kvinnor och två män som vägrat både värnplikten och vapenfri tjänst. Du får också lära dig lite om vad värnplikten innebär för ungdomar i Sverige idag och om hur staten väljer ut de som ska bli soldater. Frågan blir sedan: Hur ser du själv på de fyra ”V:na”?

God läsning!

Hela numret når du här