Vårens program på kväkargården

Vårens program på kväkargården

Söndag 14 april kl. 13.15–14.15

Giraffspråk – Vad är det?

Kerstin Backman presenterar ”giraffspråket” – en modell för empatisk kommunikation, kalla
det gärna ”förebyggande konflikthantering”. Kerstin kom i kontakt med NVC (Non Violent
Communication) under sin tid som skolledare på 80-talet och använde giraffspråket bland
annat vid hantering av elevers klagomål på undervisningen.
Ingen föranmälan.


Söndag 21 april kl 13.15–14.15

Vi lyssnar till haikudikter

Efter att ha introducerat den japanska diktformen vid ett föredrag 25 februari läser Gunilla
Bradshaw vid det här tillfället egna och andras haikudikter.