Världskväkardagen 1 oktober, tema: Ubuntu

Världskväkardagen 1 oktober, tema: Ubuntu

Under årets världskväkardag, söndag 1 oktober 2023, firar kväkare över hela världen sin gemenskap och förbereder sig i år inför det stora världsmötet som ska hållas i Sydafrika och digitalt i 5-13 augusti nästa sommar. Dagen är en möjlighet att lära sig, reflektera och agera, och temat är det samma som nästa års möte: Att leva i ubuntu-andan, att svara med hopp på Guds kallelse att vårda skapelsen och varandra. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. (Jer 29:11)

Ubuntu är ett ord från zulu och betyder något i stil med ”jag är för att du är” eller ”vi är för att ni är”. Ubuntu handlar om gemenskap, allas samband med alla, om hur skapelsen är ett och hur vi ska ta hand om varandra, och hur vi är ömsesidigt beroende av varandra. I videon nedan kan du lära mer om vad ordet betyder för kväkare i södra Afrika. Visa gärna videon i din lokala andaktsgrupp och samtala tillsammans utifrån den.

Lokala kväkarmöten och enskilda Vänner uppmanas också att skicka hälsningar och att bidra med en gåva till Världsmötet 2024. Skicka hälsningen (max 50 ord) till comms@fwcc.world.

För mer information om världskväkardagen och temat, läs mer på kväkarnas världsorganisations hemsida. Här finns bland annat förslag på samtalsfrågor och en bön.