Världsmötet för kväkare i Sydafrika - studiefrågor att utgå från

Världsmötet för kväkare i Sydafrika – studiefrågor att utgå från

I augusti håller kväkarna världsmöte i Sydafrika och förberedelserna har varit igång länge. Temat för mötet är: ”Att leva i ubuntu-andan, att svara med hopp på Guds kallelse att vårda skapelsen och varandra. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. (Jer 28:11)” 

Nu är världsmötets studieguide och sångbok tillgängliga. I studieguiden finns frågor som kan användas som utgångspunkt för samtal och eftertanke i andaktsgrupper och liknande. Här finns frågorna på svenska för er som vill använda dem.

 1. När upplever du mest starkt Guds kraft och närvaro?
 2. Har du haft en specifik upplevelse av gemenskap som verkar vara samma sak som ubuntu hänvisar till? Vad är ordet på ditt språk för det?
 3. Vilka ordspråk eller skrifter från Bibeln eller från kväkarnas tradition kommer du att tänka på i relation till ubuntu?
 4. Hur lever du vänners vittnesbörd om att alla människor är lika?
 5. Erkänner du, upplever och firar du ditt ömsesidiga beroende av de andra medlemmarna i din kväkargemenskap? Utöver kväkare, hur många av de människor som ditt liv beror på kan du namnge?
 6. Hur lever vi “i det liv och den kraft som tar bort anledningen till alla krig”?
 7. Vad är din upplevelse av skador orsakade av tidigare och/eller nuvarande orättvisa? Vad är din berättelse i relation till detta?
 8. Vad är dina erfarenheter av att läka och reparera relationer i ditt eget liv och samhällen? Vad kan du dra från dessa erfarenheter för att ge näring åt hoppet om att reparation och försoning i den skala vi överväger verkligen är möjlig?
 9. Vilka är olika möjliga former av reparation? Kan det finnas läkning utan försoning? Vad är rollen för en trosgemenskap i att vara redo att konfrontera sanningen om tidigare och nuvarande orättvisa, att göra bot och att ge hopp för framtiden?
 10. Hur kan vår kväkarpraxis att vara närvarande för Guds eller Ljusets rörelse i våra kroppar när vi inspireras till att tala i mötet hjälpa oss att navigera i hur det intergenerationella trauman som skapats av historiska och nuvarande skador manifesterar sig i våra fysiska kroppar? Vilka kroppsorienterade metoder har vi redan inom våra kulturer och samhällen som kan föra oss samman i processer av kroppslig läkning?
 11. Hur kan vi hjälpa till att främja ekorättvisa för våra medmänniskor och våra medskapare, att vårda varandra och skapelsen? Speglar dina handlingar människans beroende av miljön?
 12. Hur förespråkar vi för ett ekonomiskt och politiskt system som låter alla trivas? Kan vi engagera de som styr att göra regelverk mänskliga och för det gemensamma bästa?

Du hittar studieguiden här.

Du hittar sångboken här.