Värna den jord som Gud älskar

Värna den jord som Gud älskar

På Sveriges Kristna Råds hemsida finns fördjupande samtal om klimatskriften Värna den jord som Gud älskar. Här kan man lyssna till bland annat kväkaren Nicklas Adamsson på temat ”Jorden ropar” och kväkaren Torbjörn Söderquist på temat ”Att bäras av ett hopp”. 

https://www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/