Bild av krigsflygplan

Vårnumret av Fredsbladet

Välkommen att läsa vårnumret av fredsbladet, en e-tidning utgiven av Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna!


I dag finns det mycket en fredsvän har att ta ställning till. Men det är inte lätt. En del av det vi skulle behöva känna till har hittills hamnat under vardagsradarn.

I vårnumret av fredsbladet vill vi därför lyfta fram två frågor som direkt kommer att påverka Sveriges förmåga att verka för fred eller att bidra till krig: Sveriges förändrade förhållningssätt till kärnvapen och Sveriges förändrade inställning till permanenta utländska militärbaser på svensk mark.

God läsning!