Vårprogram - Kväkargården

Vårprogram – Kväkargården

Har du frågor eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Endagsretreater, lördagar kl. 10 – 16

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

Om att våga vara sårbara – att söka ett tydligare syfte med våra liv

Lördag 25/2

Att vandra sårbarhetens väg är ett medvetet risktagande, men kanske också ursprunget till det vi mest längtar efter. Hur finner vi modet och hur hanterar vi smärtan och misslyckanden som kan uppstå i mötet med andra? Vi möter oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal.

Leds av Torbjörn Söderquist.

 

Andakten – vår andliga källa

Lördag 25/3

Att tillsammans gå in i tystnad och stillhet – i en gemensam andaktsfull närvaro – är en väg till andlig fördjupning. Under dagen står en rad frågor i centrum: Vad gör vi i andakten? När talar vi och hur lyssnar vi? Vilka uttrycksformer, verbala och ickeverbala, kan förekomma? Vad finner vi i tystnaden? Vi låter oss inspireras av kväkarhistorien och delar egna erfarenheter.

Leds av Sanna Fogelvik och Torbjörn Söderquist

 

”Ske din vilja” – om att överlämna, om att viljas

Lördag 22/4

Genom sång, dans och rörelse och i tystnad, reflektion och samtal möter vi de centrala orden ur Jesu bön på två språk –  arameiska och svenska. Vad betyder orden för oss och hur svarar vi an på bönens uppmaning?

Leds av Cajsa Ty och Torbjörn Söderquist.

 

Vandringsretreat

Lördag 13/5

En dagslång vandring tillsammans, längs en cirka 8 km lång led genom Nackareservatet. Vi vandrar mestadels under tystnad och låter naturen inspirera och om man så vill predika sitt evangelium.  Under vandringen tar vi pauser för kontemplation och samtal.

Leds av Torbjörn Söderquist.

 

Föredrag, söndagar kl 18.00

”Att se flera perspektiv samtidigt” – att kämpa mot ensidighet i Israel-Palestina konflikten

Söndag 29/1, kl. 18.00

Ett föredrag om hur vi agerar i Sverige, men också hur palestinier och israeler försöker förstå varandra.

Föredragshållare är Håkan Sandvik, präst i svenska kyrkan, bosatt i Israel/Palestina i olika perioder mellan 1980 och 2000.

 

“Min väg från ingenjör i Marinen till pacifist”

Söndag 26/2, kl. 18.00

Föredragshållare är Peter Norrthon, före detta marindirektör, numera pensionär och delägare av en hyggesfri skog i Bohuslän.

 

Kväkare i Europa – mångfald, sammanhang och identitet

Söndag 26/3, kl. 18.00

Julia Ryberg berättar om erfarenheter från sitt arbete med kväkare i Europa och Mellanöstern. Julia Ryberg är de svenska kväkarnas samfundspedagog, men också projektsamordnare för kväkarna i Europa och Mellanöstern.

 

”Algeriske erfaringer” – utveckling på lokalsamhällets premisser

Söndag 23/4, kl. 18.00

Ett föredrag om kväkare i samarbete med landsbygdens människor och myndigheter. Föredragshållare är Egil Hodvdena och Turid Hovdenak.

Egil Hovdena är socionom, men också medarbetare i norska kväkarnas projekt i Algeriet och norska kväkarhjälpens kontaktperson i freds- och utvecklingsprogram i Uganda, Rwanda, DR Kongo och Kenya. Hans bok ”Algeriske erfaringer” kom ut 2016.

Turid Hovdenak är lärare och medarbetare i norska kväkarnas projekt i  Algeriet. Både Turid och Egil har varit aktiva i norska kväkarsamfundet sedan 1957.

”Har naturen rättigheter?”en ny vision växer fram     

Söndag 28/5, kl. 18.00

Kan en global rörelse för naturens rättigheter vara ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta, på vägen mot en hållbar framtid?

Föredragshållaren Henrik Hallgren är initiativtagare till tankesmedjan Lodyn. Han ingår i en expertgrupp inom FN – ”Harmony with Nature” – som arbetar med frågan om en ny rättsfilosofi för jorden.

 

Övriga aktiviteter

Bibelstudium

Varannan onsdag 18.00 – 19.30, med början 11/1

Vi är en öppen grupp som läser Matteusevangeliet tillsammans. Du behöver inte läsa i förväg, men ta gärna med en bibel om du har en. Vi håller på mellan 18 och 19.30 och fikar under tiden. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, bara att titta in. Alla är välkomna, troende eller ej.

Niklas Olaison är fil.dr. i idéhistoria och före detta präst i Svenska kyrkan. Han är numera pastor i Queersamfundet Olivträdet och skriver en bok om Romarbrevet.

 

Ljusgruppen

Fredagarna 17/2, 17/3, 21/4 och 19/5  kl 18.30. Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. I vår kommer olika medlemmar föreslå olika fokus för meditationerna olika gånger.

Upplysningar: Birgit Aquilonius, mobil: 070-563 26 55

 

Poesikvällar

Onsdag 15/2 och onsdag 26/4, kl. 18.00-19.00

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Ann-Kristin Åklint och Torbjörn Söderquist.

 

”Man måste börja där man står” – diktläsning och jazzmusik

Onsdag 1/3, kl. 18.00

Poeten Anna Greta Wide levde 1920–1965. Hennes sex diktsamlingar berör djupt existentiella frågor. Under en timme varvas hennes dikter med jazzmusik och tystnad. Medverkande är Marie Zingmark Huld, Annika Hultman Löfvendahl, Micael Zingmark (piano) och Anders Wideland (gitarr).

 

Öppet hus

Söndag 2/4, kl. 13.30-17.30

Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Ingen föranmälan behövs. Du är välkommen på delar av eller hela programmet. Varje timme innehåller information, frågestund, stillhet och samtal. Utförligare program kommer så småningom här på hemsidan.

 

Trädpromenad – att umgås med träd

Lördag 20/5, kl. 9.00-12.00

Vi vandrar på Långholmen och möter olika träd. Vad sade träden till dem som levde före oss och vad kan de säga oss idag?

Charlotte Manliusdotter, trädkännare och trädvän, berättar om träden i människans föreställningsvärld. Vi får också tillfälle att meditera hos ett personligt utvalt träd.