Vårprogram på Kväkargården

Vårprogram på Kväkargården

Allt program på Kväkargården ställs in från 15 mars på grund av covid-19.

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Endagsretreater

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

En dag i andakt

Lördag 25/1, kl. 10 – 16

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter. 

Leds av Torbjörn Söderquist

Att säga Ja och att säga Nej

Lördag 22/2, kl. 10 – 16

Dessa två ord spelar en avgörande roll i våra liv. Hur använder vi orden i vårt dagliga liv? I tystnadens djupa närvaro samlas vi i kontemplation och gemensamma samtal.

Leds av Torbjörn Söderquist

INSTÄLLT: Min sanning – hur skulle jag formulera vad jag djupast tror på

Lördag 28/3, kl. 10 – 16

Kväkarnas andaktsliv ger den enskilde möjlighet att i frihet söka och uttrycka sin sanning. En dag då vi ser historiskt på kväkarteologin och låter den inspirera oss till att söka ord för vår egen tro.

Leds av Torbjörn Söderquist

INSTÄLLT: Civil olydnad med icke-våldsliga medel – aktivism för miljö, klimat och hållbarhet

Lördag 25/4, kl. 10 – 16

Genom historien har viktiga medborgerliga fri- och rättigheter kommit till genom civil olydnad. Icke-våldsaktioner har kunnat ge ett viktigt bidrag till demokratin. Hur förbereder man sig och hur genomför man en aktion med fredliga medel?

Karl-Johan Rahm och Mariana Ljunggren från Kristna Fredsrörelsen och Nicklas Adamsson från Vännernas samfund leder dagen, som bland annat innehåller icke-våldsteori, praktiska övningar, inspirerande exempel. 

INSTÄLLT Livsrytm och miljöhot – en vandringsretreat

Lördag 30/5, kl. 10 – 16

Hur finner vi vår egen rytm i en värld som snurrar allt snabbare? Hur påverkas vi av de miljöhot vi står inför. Under en vandring med början på Djurgården och vidare genom Stockholm, möter vi oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal. Vandringen avslutas på Kväkargården och beräknas till ca 6–7 kilometer.

Leds av Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist

Föredrag

”Guld och grus” – mitt andliga äventyr i sekt och kyrka

Söndag 26/1, kl. 13.15

Om rikedomen och riskerna i andligt sökande. Gunilla Bradshaw vigdes som pastor i Baptistsamfundet vid 23 års ålder. Hon fortsatte att studera teologi, fick sin examen vid Uppsala universitet, ägnade sig åt meditation och mötte sin indiske guru. 1982 flyttade hon tillsammans med sin man till New York och blev engagerad i guruns meditations- och fredsrörelse i nästan ett kvartssekel. År 2003 ansökte Gunilla till prästutbildning, och vigdes senare till präst i Svenska kyrkan.

Biologisk mångfald – om livets väv

Söndag 23/2, kl. 13.15

Biologisk mångfald är en förutsättning och ett kännetecken för fungerande   ekosystem. Att bibehålla dess komplexitet är allas vår livförsäkring och överlevnad. Hur ser hoten och möjligheterna ut?  

Rebecka Le Moine har en masterexamen i biologi, ekologi och naturvård vid Linköpings universitet. För hennes engagemang för biologisk mångfald utsågs hon 2017 till Årets miljöhjälte av svenska Världsnaturfonden. Hon är riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald.

INSTÄLLT: ”Att veta att man inte vet – mystiken i hjärtat av religionen”

Söndag 29/3, kl. 13.15

Om att finna vår sanna identitet och ur gudomlig kärlek tjäna det nya livet i oss själva och andra.

Lari Junkari är ”vän av Vännerna” i Finland. Han har arbetat som präst och ledarskapscoach och skrivit flera böcker. Numera ägnar han sig åt studier i kväkarnas historia och lära och funderar över ”smärre saker” som livets mening och dylikt.

INSTÄLLT: Queer och kväkare – litterära speglingar

Söndag 26/4, kl. 13.15 

Genom litteraturhistorien har samkönade sexuella begär och könsöverskridanden framställts som ömsom självklart, ömsom farligt och förbjudet. Även de litterära porträtten av kväkare varierar, från idealisering till karikatyr. Vad kan litteraturen säga oss om kväkarhistoria och om HBTQ-historia? Och hur ser den queera kväkarhistorien ut?

Sebastian Lönnlöv är författare, bibliotekarie och kväkare, med HBTQ-litteratur som specialintresse. 

INSTÄLLT Mystik och aktivism

Söndag 31/5, kl. 13.15

Berättelser från kväkarnas 370-åriga fredsarbete.

Julia Ryberg och Peter Jansson är aktiva i Fredskommittén inom Vännernas samfund.

Övriga aktiviteter

Bibelsamtal

Varannan onsdag 18.00 – 19.30
8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3 och 10/6
Observera att bibelsamtalen 1/4, 15/4, 29/4, 13/5 och 27/5 är inställda!

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikväll

Måndag 10/2, kl. 18 – 19
Observera att poesikvällen 20/4 är inställd!

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

INSTÄLLT: Öppet hus

Öppet hus 8/3 är tyvärr inställt. Vi återkommer med nytt datum och program.

Ljusgruppen

Måndagar kl. 18.30
6/1, 3/2, 2/3 och 1/6
Observera att ljusgruppens möte 6/4 och 4/5 är inställt!

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

INSTÄLLT Samtalscirkel

Söndagar kl. 9.30 – 10.30
Observera att samtalscirkeln är inställd fr.o.m. 15 mars!

Samtal ur andakten kring boken ”Building peace together – a practical resource”, utgiven 2018 av QCEA (Quaker Council for European Affairs).

Samtalen förs på svenska, men du behöver kunna läsa texterna på engelska.

Leds av Birgit Aquilonius och Kerstin Backman