Vårprogram på Kväkargården

Vårprogram på Kväkargården

Endagsretreater

Lördagar kl. 10 – 16
Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. 

Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

En dag i andakt

Lördag 26/1 

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter.

Leds av Sanna Fogelvik och Torbjörn Söderquist

Att söka klarhet

Lördag 23/2

Befinner du dig i ett vägval och söker en väg? Har du en specifik fråga som behöver besvaras eller allmänt behöver se klarare på din livssituation? Vi använder den gemensamma andaktens fördjupande närvaro och kväkarmetoder för klarhet.

Leds av Torbjörn Söderquist

Emilia Fogelklou – den allra vanligaste människan

Lördag 30/3 

Emilia Fogelklou var mystiker. Hennes klarsyn härstammade från en inre
ljusupplevelse som förde henne in i en mängd verksamhetsområden i samtiden och vägledde henne som medmänniska. Vi låter oss inspireras av hennes livsgärning och budskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Älska din nästa

Lördag 27/4 

Kärlekens mysterium är outgrundligt. Ändå uppmanas vi att älska varandra. Vill vi och kan vi göra det kärleken begär av oss som enskilda och tillsammans med andra? Vi samlas kring kärleksbudet i samtal och kontemplation.

Leds av Torbjörn Söderquist

Livsrytm och miljöhot – en vandringsretreat

Lördag 25/5

Hur finner vi vår egen rytm i en värld som snurrar allt snabbare? Hur påverkas vi av de miljöhot vi står inför. Under en vandring med början på Djurgården och vidare genom Stockholm, möter vi oss själva och varandra i tystnad, reflektion och samtal. Vandringen avslutas på Kväkargården och beräknas till ca 6–7 kilometer. 

Leds av Nicklas Adamsson

Föredrag

Söndagar kl. 13.15 – 14.30. Obs, ny tid!

Sexualitet och jämlikhet – om sexualupplysning som en del av
arbete för mänskliga rättigheter

Söndag 27/1 

Fox Foxhage berättar om sitt arbete med och om sin syn på hur sexualitet hör ihop med hälsa, rättvisa och människosyn. Föredraget kommer att röra sig mellan historia och nutid, enskilda människors erfarenheter och samhällsnormer. Fox kommer också att berätta om sitt arbete för barntidningen KP där han svarat på barns frågor om kropp & knopp i snart 20 år.

Fox Foxhage arbetar som kurator och sexolog, skribent och föreläsare.

Hur gör vi världen hållbar?

Söndag 24/2 

Klimatförändringarna är inte bara ett hot mot vår långsiktiga överlevnad, de är redan idag en realitet som påverkar människors liv och hälsa, utrotar djur och natur och ökar risken för väpnade konflikter i takt med att naturresurserna minskar. Hur möter vi de stora utmaningar vi står inför? 

Hur arbetar kväkare med klimatfrågan?

Nicklas Adamsson är kväkare, samhälls- och kulturanalytiker och skribent med ett mångårigt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kärlekens väg – om djurrätt och kristen tro

Söndag 31/3

Medlemmar ur föreningen Vildåsnan berättar om sitt arbete med att förespråka och sprida vegetarianism och bidra till att stoppa det lidande som drabbar djur i djurfabriker och på slakterier. Denna kost möjliggör också en bättre miljö och en mer rättvis fördelning av jordens resurser.
Vildåsnan är en förening med kristna som börjat se djur som Guds älskade,
skapade individer, som delaktiga i den frälsning vi alla längtar efter från djupet av våra hjärtan.

George Fox och mirakelboken – om helande bland de tidiga kväkarna

Söndag 28/4 

Det finns märkliga berättelser om George Fox helande av sjuka och sinnesförvirrade. Mirakler förväntades av den om gjorde anspråk på att äga
Guds kraft. Mirakelboken gick förlorad men har lämnat spår efter sig. Idag talar vi sällan om helande men vad kan dessa berättelser säga oss idag?
Torbjörn Söderquist arbetar som husvärd och programsamordnare på Kväkargården.

Säkerhet för vem – om varför fredskultur och förebyggande alltid vinner över militarism

Söndag 26/5 

Om att bygga en fredskultur genom att se medmänniskan och omvandla
konflikter och spänningar mellan människor till en konstruktiv och kärleksfull kraft som förändrar. Om civilkurage, om motstånd mot orättvisor och om en säkerhetspolitik för fred.

Lotta Becker är Generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen och ordförande för International Fellowship of Reconciliation. Hon har jobbat med Fred- och mänskliga rättigheter och ickevåld över femton år.

Kristna fredsrörelsen har i hundra år kämpat för att ändra tyngdpunkten från militarism till förebyggande av våldsam konflikt – fred är vägen till fred!

Andra aktiviteter

Bibelsamtal

Varannan onsdag kl. 18 – 19.30
Börjar 9/1. Även 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5 och 12/6.
 
Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och Thomasevangeliet parallellt. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikväll

Måndag 11/2 och måndag 8/4 
kl. 18 – 19 

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.
Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Öppet Hus

Söndag 14/4
kl. 13.30 – 17.30

Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund samtal och stillhet. 

Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver inte anmäla dig. 

Ljusgruppen

Måndagarna 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5 och 3/6
kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. 

Leds av Birgit Aquilonius

Krama Kväkargården

Söndag 5 maj
kl. 10 – 13

Vi hjälps åt att snygga till sånt som annars inte riktigt hinns med. Fönsterputs, trädgård, trädgårdsmöbler, skåp och hyllor… Vi gläder oss åt fin arbetsgemenskap och avslutar med en lunch tillsammans. Anmäl dig gärna så att jag kan planera lunchen!Förfrågningar och anmälan till Torbjörn Söderquist
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se