Historiska artiklar

Kväkarnas historia – en kort introduktion Här kan du läsa kort om både svensk och internationell kväkarhistoria.

Den svenska kväkarhistorien Här får du lite mer utförlig information om det svenska kväkarhistorien.

Fler historiska artiklar om mer specifika ämnen:

Gråkoltarna – religiösa rebeller på 1700-talet

Kväkarnas koloni Pennsylvania 

Hannah Barnard – en liberal kväkarhjälte

Manchester 1895 – en milstolpe

Joel och Hannah Bean – motvilliga rebeller