Historia

Kväkarna organiserades till ett fast samfund i mitten av 1600-talet i England. För sin vägran att använda vapen, betala skatt till statskyrkan och lyfta på hatten för överhögheten utstod kväkarna blodiga förföljelser. Många flydde till Amerika och kväkarkolonin Pennsylvania där religionsfrihet för alla samfund infördes. Till Norden kom kväkarna redan på 1600-talet men fick fast fäste först 1814, i Norge. I Sverige fick kväkarna rätt att lämna statskyrkan 1937.

Här är några historiska artiklar skrivna av medlemmar:

Kväkarnas historia beskriver kortfattat samfundets historia i världen och i Sverige.
Den svenska kväkarhistorien fokuserar mer på Sverige.
Det norska kväkarsamfundet beskriver Vännernas samfund i Norge som är Nordens äldsta frikyrka.
Kväkarnas koloni Pennsylvania under 1600-talet hör till historiens ljusare kapitel.

Tre artiklar om den liberala kväkardomens historia:
– Hannah Barnard — en liberal kväkarhjälte
– Joel och Hannah Bean — motvilliga rebeller
Manchester 1895 — en milstolpe

Ytterligare läsning på andra nätplatser:
Norska nobelpriskommitténs presentation av 1947 års fredspristagare. En del felaktigheter har smugit sig in. Talaren tror exempelvis att vårt samfund saknar fast organisation.
– Uppslagsordet »kväkare» i Nordisk Familjebok från 1911. Lägg märke till att artikelförfattaren — en luthersk teolog — försvarar 1600-talets förföljelser av Vännerna. De ”medborgerliga skyldigheter” som kväkarna vägrade att utföra var t.ex. att bära vapen, betala tionde till kyrkan och ta av hatten inför överheten.