Kväkarnas människosyn

Som en följd av kväkarnas syn på att det gudomliga finns i varje människa finns det också en lång tradition av att kämpa för jämlikhet. Tillsammans med att kväkare ofta betonar tro som handling har det inneburit att kväkare har engagerat sig inte bara i biståndsarbete och fredssträvan, utan också i kampen för kvinnors rösträtt, slaveriets avskaffande och en human psykiatri med så lite tvång som möjligt.

Det innebär också att Vännernas samfund betraktar alla människor som lika mycket värda, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Däremot är vi medvetna om att transpersoner, och de som inte lever i enlighet med heteronormen, missgynnas i samhället. Enskilda medlemmar får naturligtvis ha egna åsikter, men för samfundet är HBTQ-personers rättigheter en självklarhet och vi har medlemmar som är såväl transpersoner som homosexuella, bisexuella, pansexuella, och så vidare.

Ända sedan det svenska samfundets tillkomst har kväkare levt i samkönade relationer, även om detta tidigare varit snarare underförstått än uttalat. Alla förhållanden som bygger på ömsesidig respekt, kärlek och jämställdhet är något vackert som bör uppmuntras – oavsett könsidentitet och/eller sexualitet. Därför är kväkarnas vigselordning öppen för alla par och vi välkomnade att samkönade äktenskap blev juridiskt giltiga 2009.

Kväkare menar att yttre ceremonier och ritualer ska vara ett tecken på ett inre tillstånd. Ömsesidig respekt i relationer är viktigare än juridisk status. Vi menar inte att det är mer moraliskt att leva samman som vigda än som ovigda och det är därför inte ovanligt att kväkare väljer att leva i relationer utan att gifta sig. För dem som vill erbjuder vi dock vigsel, som en bekräftelse inför Gud och samfundet av den relation som redan finns. Det enda kravet är att en i paret ska vara antingen medlem eller på annat sätt delaktig i samfundet.